05 juni, 2009

Obstruktion mot omdömen i skolan?

Ekot har gjort en stor undersökning bland Sveriges rektorer om hur de ser på de skriftliga omdömen som alla elever ska få från och med detta läsår. Det finns mycket intressant att läsa ut av den undersökningen.

90% av rektorerna anser att de är bra för att stödja elevernas kunskapsutveckling. Vilket ju också precis är syftet med dem.

Samtidigt säger bara 55% av rektorerna att alla elever fått skriftliga omdömen. När vi i lag slagit fast att ALLA ska få det, så säger 35% att ingen elev på skolan får det. Orsaken kan man ju bara spekulera i. Medvetet lagtrots? Obstruktion mot demokratiskt fattade beslut? Inte prioriterat? Försvunnit bland allt pappersarbete? Att skylla på att man inte haft tid duger ju verkligen inte. 55% har uppenbarligen hunnit med och beslutet fattades för över ett år sen...

Varför granskar inte Ekot detta mer och ställer på de rektorer som inte ser till att skolan ger omdömen?

Eftersom nästan alla rektorer tycker att omdömena är bra för att de förtydligare kunskapsuppdraget så undrar man onekligen varför de inte ser till att omdömen ges till alla. Har de inte förmågan? Är skolan så centralstyrd att de väntar på direktiv av sina skolchefer eller kommunalpolitiker? Eller är det så att de inte tycker att det ska vara mer fokus på kunskapsresultaten?

Rektor Jonas Askne på Nödingeskolan i Ale kommun utanför Göteborg (min gamla skola som jag gick i tvåan och trean i!) indikerar att det är så. Han tycker att det blir för mycket fokus på bedömning av resultat och kunskaper. Men hallå, Jonas: det är ju precis det som är tanken! Kunskapsuppföljningen måste bli bättre. Föga förvånande ligger resultaten i Ale kommun under genomsnittet i landet, 30% var underkända i något ämne när de slutade grundskolan förra året och 17% var inte behöriga till gymnasiet. Det placerar kommunen på plats 265 av 290 i landet. Kanske finns det ett samband med den syn som Nödingerektorn ger uttryck för i Eko-intervjun?

Det här ger verkligen anledning till fundering över rektorernas ansvar och roll. Om de vill ha ett större ansvar så måste de också ta det ansvar de faktiskt har. Jag inser att deras jobb är svårt, de kläms ofta mellan olika uppdrag och tuffa prioriteringar. Samtidigt är skolan en demokratiskt styrd organisation där demokratiskt fattade beslut ska få genomslag. Som skolledare eller lärare kan man inte välja sitt uppdrag själv.

3 kommentarer:

Jonas Askne sa...

Kul att bli citerad i denna blogg och bra att viktiga skolfrågor uppmärksammas! Dock inte rätt att efter ett 10 sekunders inslag i Ekot döma ut hela Ale kommun.

Vill gärna berätta att Nödingeskolan är en skola där eleverna har mycket bra resultat på Nationella prov i både så 3 och 5. Vi följer upp och bedömer elevernas kunskaper. Det har lärare alltid gjort och det ingår i skolans uppdrag, men det är inte samma sak som att det är rätt att ge barnen skriftliga omdömen (från ettan).

Lärande är en process som sker över lång tid, en summativ bedömning skall självklart göras då och då. Jag anser dock att det finns en RISK att man med de skriftliga omdömena flyttar fokus för mycket från elevernas lärande och själva undervisningen, mot resultat och bedömning. För vems skull skall man lära sig? Jag anser att det är själva lärprocessen som skall utvärderas. Vi borde få lägga mycket mer tid i skolan på formativa utvärderingar och lära eleverna HUR de lär sig!

Mats Gerdau sa...

Hej, jag vet inte om jag dömt ut hela Ale kommun direkt. Men att kommunen ligger på plats 265 av 290 är ju inte särskilt bra och det måste ju finnas en förklaring. Jag tror, utan att veta, att det kan bero på att fokus ligger på annat än elevernas resultat. Vore intressant att höra din syn på detta.

Sen håller jag med dig, man ska inte döma någon efter 10 sekunder i Ekot. Av egen erfarenhet vet jag vad media kan ställa till med. Samtidigt tycker jag att du i ditt egna inlägg här bekräftar precis det som du citerades säga i Ekot, nämligen att omdömen flyttar fokus mot resultat. Och det är just min poäng. Det är meningen att fokus ska flyttas dit! Det är outcome av undervisningen som är intressant. Visst kan processen fram till målet vara intressant också, men det är faktiskt resultatet som är målet och då är det detta som ska utvärderas. Jag tycker att vi har haft för mycket fokus på processen hittills, det blir ibland så att "operationen lyckades men patienten dog". Nu är vi intresserade av att veta om patienten också tillfrisknade.

Min erfarenhet som kommunalråd i Nacka tidigare var att många föräldrar var missnöjda med kvartssamtalen och det finns forskning som bekräftar detta också. Både elever och deras föräldrar har, enligt min mening, rätt att tydligt få veta hur det går för barnen i skolan. Därför införde vi omdömen redan 2000 i Nacka och det har vi aldrig ångrat.

Ni får lägga hur mycket tid ni vill på att göra formativa utvärderingar och lära eleverna hur de lär sig men de måste också få veta om de lär sig det de förväntas. Eller? Och omdömena får ni ju utforma helt själva, det är du som äger den frågan.

Du får gärna skicka ett exempel på hur ni gjort med omdömena på Nödingeskolan i år.

MP Ale sa...

Spännande med en alliansföreträdare som betonar vikten av vetenskaplig forskning när det gäller utveckling av skolväsendet. Tänk ifall bara lite av den varan kunde spilla över på den ende i regeringen med tillåtelse att ha åsikter i frågan!