30 juni, 2009

LR:s bok om skolan verkar inte vara nåt att ha

Jag läser på LR:s websida om det seminarium om skolan de hade igår. De presenterade en bok som Gunnar Ohrlander skrivit om de senaste skolreformerna.

LR:s ordförande Metta Fjelkner är lyrisk över boken och ska sprida dess budskap. Låter lite nyfrälst nästan. Är det nya LR-Biblen, månne?

Nu har jag inte läst boken, men av LR:s eget referat så vet jag inte om det behövs längre.

Moderaterna "ville och vill fortfarande sälja ut skolan till lägstbjudande och hade fått för sig att själva driftformen, friskolan, med hjälp av marknaden automatiskt höjer kvaliteten". Vad är det för dravel? Om LR tror det eller sprider den uppfattningen som en sanning så har de tagit ett långt steg från seriositeten. Vi gillar valfrihet och att människor ska kunna pröva sina idéer om en bättre skola genom att starta friskolor. Faktiskt trodde jag att LR också stod för den uppfattningen, men det är uppenbarligen fel.

"Praktiskt taget ingen av de stora reformerna sedan 1989 och fram till nyligen har skett för att förbättra skolan eller elevernas villkor" står det vidare. Menar LR allvar med detta? Man kan tycka vad man vill om skolreformerna, men nog har de allra flesta haft elevernas bästa för ögonen. Valfrihetsreformen, exempelvis, är till för att alla elever bättre ska komma till sin rätt. Läroplanen från -94 syftade till att modernisera skolan. Gymnasiereformen i början på 90-talet hade nog också det syftet, även om strukturen är felaktig. Jag tror till och med att sossarna tycker att avskaffade betyg och nationella prov förbättrar elevernas villkor, även om vi inte gör det och det bevisligen inte varit få framgångsrikt.

Att ifrågasätta bevekelsegrunden för alla reformer på det här sättet är inte riktigt seriöst. Det kanske är tänkt att vara kul, men det blir bara skrikigt och ovederhäftigt. Det vore mer välgörande om han kritiserar reformerna i sak i stället, för det fins en hel del att kritisera. Han har överlevt sig själv, Doktor Gormander, tycker jag. Kanske har LR gjort det också?

15 kommentarer:

Anonym sa...

När har LR någonsin varit FÖR något? När har LR någonsin bidragit positivt till en reform som haft fokus på eleverna och som varit/är till för eleverna - och INTE lärarna? När har LR någonsin sagt något positivt om "skolan" annat än när man någon enstaka gång framhävt sina medlemmar? När har LR någonsin bidragit till en positiv debatt om skolan?

Det var länge sedan; vi talar 1980-talets Sverige - om ens då.

Lärarförbundet är något mer seriösa men även de har svårt att inse att skolan, Sverige och världen har lämnat centralismens tid, har lämnat regelstyrningens tid, har lämnat tiden då skolan var sig själv nokk, har lämnat ... tja, facken bakom sig.

Petter sa...

Till anonym. Det är väl självklart att LR talar för Lärarna, det är ju för hela friden Lärarnas fackförbund, inte något skolutvecklings organ

Dock så håller jag inte emot dig om att LR inte säger något positivt om skolan, dock så har LR äntligen tagit bladet från munnen och börjat ställa krav för att öka möjligheten för de svenska lärarna att vara med och skapa en bra skola. För det är lärarna som är nyckeln till en bättre skola. Inte valfrihet eller mindre eller mer regelstyrning. Mer eller mindre centralisering eller någon annan strukturell förändring.

Nu väntar vi bara på att Metta Fjelkner skall sluta prata och också agera vid nästa avtalsrörelse så att de svenska lärarna äntligen kan få en arbetssituation där de kan påverka skolan i positiv riktning. Ett löneläge som gör att de kompetenta vill bli lärare och att stat, fack och kommunerna börjar samarbeta för att öka statusen för lärarna, av samma anledning som ovan.

Johan sa...

Petter: Det är som ett enda mantra som alltid upprepas från såväl lärare som lärarförbunden - "högre löner = högre kompetens". Helt ärligt så tycker jag att lärarnas löner är fullt i paritet med den kunskapsnivå och krav som ställs på lärare. Få samhällsgrupper har dessutom 12-17 veckor semester per år - även om man jobbar 45h/v (vem gör inte det?). Jag har mycket svårt att se att lärarna i skolan är bakbunda i sina yrkesroller idag - ge gärna exempel då lärare inte har möjlighet att påverka sin undervisning. Det är väl en del av lärarens roll att faktiskt vara med och skapa en bra skola? Det gör väl elever, lärare och skolledning tillsammans?

Lärare har ett oerhört ansvar samtidigt så tycker jag också att det på många sätt är ett väldigt skyddat yrke. I synnerhet gällande debatten kring behörig/obehörig - vilket inte är någonting annat än skitsnack. Behörig/obehörig har, i mitt tycke, väldigt lite att göra med om man är en bra pedagog eller inte. Jag kan personligen inte minnas att någon av mina lärare/professorer på universitetet var utbildade lärare. Och kvaliteten mellan dessa var givetvis milsvida. Jag tror däremot att det är väldigt bra för skolan att få in pedagoger (obehöriga) som faktiskt har andra bakgrunder och kompetenser än högskolestudier -> lärare. Det gör också att man måste fråga sig vad "kompetenta" lärare egentligen innebär.

Anonym sa...

LR jobbar naturligtvis både för sina lärare och att skolan skall bli så bra som möjligt. Det är ju lite pinsamt att Mats Gerdau hellre lierar sig med det Socialdemokratiska Lärarförbundet än sina egna regeringskollegier. Men så är han ju heller inte skolminister, och kommer heller aldrig att bli.

Lärarn i Örebro sa...

Johan verkar vara väldigt insatt i lärarnas villkor. 12-17 veckors semester!! Lärarna har naturligtvis precis lika många semesterdagar som andra jämförbara yrkesgrupper, 25-32 dagar beroende på ålder. Sedan arbetar de in ferier genom att jobba mer de veckor eleverna är i skolan.

Märkligt att Gerdau inte funderat varför resultaten i den svenska skolan försämrats just sedan den kommunaliserades. Men det är klart, när hans bästa kompisar är Lärarförbundet som stod helhjärtat bakom detta beslut skall man väl inte vara förvånad. Gerdau är en smygsosse och inget annat.

Mats Gerdau sa...

Anonym 2 - jag vet inte om jag är lierad med Lärarförbundet direkt. Däremot tycker jag mig se ett allt större bejakande av den politik som vi moderater står för från Lärarförbundets sida. Min bild av faktiska ståndpunkter och retorik i media är att Lärarförbundet är på väg åt borgerligt håll. I synen på att skolor måste vara fria och framgångsrika och ha tydligt ledarskap för att bli framgångsrika är vi väldigt eniga, liksom i behovet av en pedagogiskt inriktad förskola. Lärarförbundet börjar alltmer bejaka valfrihet, har t o m skapat lokalavdelningar på friskolorna. De välkomnar de nya nationella proven och betyg i lägre åldrar. Det här är en utveckling som jag tycker att vi ska understödja på alla sätt från moderat håll. Engagerade förskollärare och låg- och mellanstadielärare, som är Lärarförbundets kärntrupper, är grunden för en bra skola och det finns verkligen ingen anledning att hålla liv i en gammal "sanning" om att Lärarförbundet är socialdemokratiskt. I allt fler frågor tycker de faktiskt som oss.

Mats Gerdau sa...

Haha, Lärarn i Örebro är kul. Jag har nog aldrig tidigare blivit beskylld för att vara sosse...

Vi moderater var också emot att lärarna kommunaliserades för 20 år sedan. Men att därmed dra ett likhetstecken med att det är orsaken till att elevernas kunskaper försämrats är lite väl naivt. Vi har haft 12 år med socialdemokratisk politik som inte satt kunskapskraven främst, det tror jag är det stora skälet till nedgången. Att byta arbetsgivare för 250 000 skolanställda löser inte problemen, utan det är en annan politik som ska till i stället. Den vi driver nu med kunskapskrav, sanktioner mot dåliga skolor etc.

Johan sa...

Lärarn i Örebro: Med tanke på att min mor varit lärare i 35 år samt att ett flertal av mina närmaste vänner är lärare så tycker jag mig ha en ganska god bild av det. I regel är ledigheten sommarlov, sportlov, påsklov, jullov, höstlov, röda dagar + klämdagar. Visst, för nyutexade lärare är det kanske inte samma situation men för många lärare som har varit i skolan längre så har i alla fall inte jag sett någon annan verklighet. För mig är bara sommaren mellan 15 juni - 15 augusti mer än 32 dagar.

Johanna sa...

Som lärarstudent kan jag ärligt säga att med tanke på vilka resurser som läggs på lärarutbildningen kontra ex civilekonom eller läkare är det uppenbart att vi inte tas på allvar. Jag har ca 6-8 lärarledda timmar i veckan, en läkarstuderande samma timmar PER DAG! Vem har bestämt att det ska vara en sådan skillnad i kvalitet och resurser? Är det statens syn på olika utbildningar?

Hur ska vi någonsin kunna kräva högre lön med värdighet om vi inte får en kvalitativ utbildning? Gör lärarutbildningen bra, ge oss resurser och lärarledd tid, och sen kan jag glädjas åt mina 5 år på universitet! Så ja, jag kan till viss del hålla med dig om att vi lärare kanske inte är så kompententa som vi borde och vill vara? Men å andra sidan, vems fel och ansvar är det?

Lärarn i Örebro sa...

Johan: Så nu är det inte semester längre, utan ledighet. Vore det inte dags att du tog reda på hur lärarnas arbetstider ser ut? Tycker du till exempel att en sjöman som jobbar på ett fartyg två veckor och är iland två veckor har 26 veckors semester? Debattnivån är som sagt inte så hög på en del håll!

Mats, om du fortsätter skriva debattartiklar med Eva-Lis Siren får du nog räkna med att bli beskylld för att vara sosse.

Johan sa...

Lärarn: Det är ju inte helt ovanligt att folk jobbar dubbelt (el. liknande) 26 veckor om året och sen tar ledigt/semester resterande halvår. Jag menar att lärare har ledigt/betald semester minst 12 veckor om året och jag anser att det är en stor förmån som ingår i jobbet. Därför blir debatten ganska skev när man diskuterar lärares löner därför att det finns en rad andra förmåner med jobbet som också bör tas i beaktande när dessa diskussioner förs.

Anonym sa...

Johan, de flesta av oss är väl i alla fall lediga på röda dagar?

Enligt Bilaga M om lärares arbetstid ska lärare arbeta 1767 timmar per år varav 1360 som skolledningen fördelar och resten efter eget förtroende. Det motsvarar 40 timmar i veckan i 44 veckor vilket nog ganska vanligt om man räknar bort semester och de där röda dagarna...

Att sen vissa av oss förhandlat bort övertid och kanske också arbetar både 45 timmar och mer i veckan ger i alla fall mig betydligt mer i lönekuverten än vad i stort sett varje lärare hittar i sitt.

Dessutom kan jag ta semester så gott som när jag vill och är inte hänvisad till att alltid vara ledig just när det är skollov, den frihten har inte lärare med minde än att de tar tjänstledigt utan lön.

Petter sa...

Johan
En lärares lön är i paritet med den kunskapsnivå som krävs. Ha ha... du har ingen aning. Fyra och ett halvt års universitetsstudier är den utbildningsnivå som krävs. Det är i och för sig bara början, men det är ju det mätinstrumentet som jag kan ge just nu. Medellönen för en Grundskollärare var 2007 24000 kronor i månaden. Är det i ditt tycke en bra lön för någon med en utbildningsnivå som kan jämställas med vilket annat akademiskt yrke som helst.

Sedan ditt inlägg om behörig eller inte behörig, även där missar du hela poängen. Att vara lärare är ett reflekterande yrke. Det handlar om att vara medveten om vad man gör och att vara medveten om vad eleven behöver i varje given situation. Man behöver vara medveten om vad inlärning är och hur man lär sig. osv.
Det blir du inte genom att knalla in från gatan och ställa sig i klassrummet. Lärarens uppdrag börjar inte i och slutar inte i klassrummet under pågående lektion. Dvs det du ser som elev. Jobbet börjar långt innan och avslutas långt efter varje undervisningstillfälle. För att fixa det behövs en medvetenhet om vad du gör och en insikt och kunskap om, pedagogik, didaktik och metodik.

I ditt tycke spelar inte utbildning roll säger du, och det behövs fler outbildade i skolan eftersom de kan komma med andra erfarenheter. Vilket innebär att alla utbildade lärare kommer från exakt samma bakgrund och har inte gjort något annat är pluggat hela livet tills dess de blev lärare? Eller hur menar du?

Ett exempel på då en lärare inte har möjlighet att påverka sin undervisning. Gärna här kommer ett.

Jag hinner inte förbereda en lektion eftersom jag är tvungen att rycka in och vikariera för min kollega som är hemma med sin sjuka barn. Detta innebär att jag inte kan ge varje elev det den behöver just då.

Att det är på det viset beror på att skolorna inte har råd att anställa vikarier och därför får vi som redan är anställda och redan kostar rycka inte och lösa situationen. Vilket i sin tur beror på en allt för snål resurstilldelning till skolorna i kommunrena.

Jag skulle nog kunna ge dig fler men ja, jag ids inte jag är ju ute på min jättelånga semester... Jag orkar inte bemöta det skitsnacket (för att använda din ord) eftersom du inte har en susning om vad du pratar om där heller och dessutom så har andra redan besvarat dig när det gäller det.

NOCK

Killfröken sa...

Svar till Anonym (#1):
Jag håller med dig om att ett fackförbund som LR eller Lärarförbundet inte har en självskriven roll i skolpolitiken. Samtidigt går det inte att förneka att lärarorganisationerna är den enda organisationen som samlar experter på området. Det finns ingen annan verksamhet i hela Sverige som kan uttala sig om vilken väg skolan borde ta och samtidigt ha en professionellt kompetens att luta sig på.

Visst kan man påstå att det ligger utanför ramen för vad ett traditionellt fackförbund ska pyssla med men är det inte självklart att lärarna som grupp vill/kan vara med och styra även i skolans organisering?

Mats Gerdau sa...

Lärarn i Örebro har ett underligt resonemang. Om man skriver en (1!) artikel tillsammans med Lärarförbundets ordförande (och Svenskt Näringsliv) så är man sosse... Oavsett vad det handlar om...

Vad är det för typ av trams? Hoppas innerligt att det inte är sådan objektivitet och källkritik du lär dina elever.

Inom parentes kan jag säga att jag skrivit en artikel med Metta Fjelkner också för några år sedan. Vad gör det mig till då?