12 juni, 2009

Märklig kritik mot Haninge

Haninge utsågs till Sveriges sämsta skolkommun för några år sedan. Dåliga resultat, stök, protester och allmänt missnöje. Vid sin inspektion 2006 sa dock Skolverket att det var ok. Så här står bl a i rapporten:

"Skolverket bedömer att förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen i Haninge kommun övergripande har en god kvalitet. Den pedagogiska verksamheten ligger i linje med de nationella bestämmelserna och målen för verksamheten/utbildningen."

Då var resultaten bland de lägsta i landet. 36 procent av eleverna nådde inte målen i alla ämnen, vilket gjorde kommunen till den tionde sämsta i landet. Det är faktiskt inte ok och det konstaterade kommunen själv också. Gemensamt över partigränserna bestämde man sig för att ändra på detta och Haninges framgångssaga startade. Nu skulle det bli fokus på kunskaper och resultat i stället.

Och så har det blivit, med råge. Kommunen har exempelvis bestämt sig för att följa barnens kunskapsutveckling redan i förskolan. Det finns ett kunskapsuppdrag även där och att börja tidigt med att bygga en stabil grund är avgörande för att nå goda resultat senare. Rätt självklart. Därför använder man läsutvecklingsscheman (LUS) har har satt upp en nivå dit man vill att barnen ska ha nått.

Nu kritiserar Skolinspektionen Haninge kommun för att man följer upp kunskapsutvecklingen i förskolan (rapport). Lärarnas Tidning skriver om detta också.

Jag tycker att det känns helt bakvänt. I synnerhet som många andra kommuner får kritik för att de inte följer upp elevernas kunskapsutveckling tillräckligt väl så får en kommun nu kritik för att man gör för MYCKET och för TIDIGT. Det är väldigt märkliga signaler som skickas ut.

Ibland blir jag väldigt trött på statliga jurister. Det finns ett synsätt som säger att allt som inte uttryckligen är påbjudet är förbjudet. Jag har motsatt inställning, allt som inte är förbjudet är faktiskt tillåtet. Sedan kan man diskutera om det är lämpligt eller så, men det är en annan sak. Jag hade den argumentationen när vi införde skriftliga omdömen i Nacka 2000 och då resonerade Skolverket på just det sättet.

Det verkar vara samma argumentation här. Det är inte påbjudet, därför är det förbjudet. Kommunen får inte "fastställa mål som barnen ska ha utvecklat vid en viss ålder". Sen blir det lite snurrigt också. Det är å ena sidan jättebra att kommunen följer upp, men eftersom uppdraget är bredare än bara läsutveckling så duger det inte att bara följa upp läsutvecklingen. Men om man då följt upp massor av andra saker också - hade det varit bättre då?

Nej, här har Skolinspektionen skjutit sig i foten tycker jag. Jaga dem som inte följer kunskapsutevecklingen i stället!!!

Inga kommentarer: