26 juni, 2009

Ska populära skolor läggas ned?

Kan en skola bli så populär att den måste stänga? Ja, i Sverige är det så och ett första fall prövas nu av Skolinspektionen.

Plusgymnasiet ska starta en friskola i Norrköping till hösten med tre utbildningar, bl a till stylist. Skolan tänkte ta in 32 elever på varje program, totalt 96 elever. Intresset för stylistutbildningen var dock mycket större än så. 87 ungdomar sökte dit i första hand och skolan bestämde sig för att möta efterfrågan och ta emot 72 elever i stället. Samtidigt minskade man ned på de andra utbildningarna, eftersom intresset var mindre där. Totalt skulle det bli 104 elever första året, ganska lika det man angivit i sin ansökan.

Det här har fått Norrköpings kommun att reagera och kräva att skolan ska tvingas slå igen. Kommunens socialdemokratiska ledning ogillar friskolor och valfrihet och begär nu att Skolinspektionen ska dra in tillståndet – därför att friskolan blivit för populär.

Det finns en paragraf i skollagen som öppnar för detta. Om en friskola får påtagliga negativa följder för den kommunala skolan i kommunen så kan man bli av med tillståndet. En skola som är duktig, där eleverna trivs och lär sig mycket, får inte utvidga sin verksamhet. I alla andra branscher vore helt naturligt, men inte i skolan.

Som moderater gillar jag valfrihet och tycker att alla elever ska få välja skola. Det måste också kunna få som konsekvens att vissa skolor får fler elever och andra färre och det gäller både kommunala skolor och friskolor. De skolor som uppfattas som bra kommer att få fler elever, så måste det fungera och det höjer kvaliteten. Eleverna kan välja bort skolor och utbildningar de inte tycker håller måttet.

I det här fallet har Plusgymnasiet gjort vad varje seriös aktör på en välfungerande marknad borde göra – anpassa antalet platser till det intresse som finns. Bra kommunala skolor kan växa, de förutsätts till och med göra det. I skollagen (5 kap, 5§) står att kommunerna ska anpassa antalet platser på de olika programmen med hänsyn till elevernas önskemål. Det borde ju gälla friskolorna också. En populär friskola borde också få växa och inte hotas. Nu vill sossekommunen använda sin makt att åsidosätta andemeningen i lagen – att elevernas val ska gälla – och få statens stöd för att stoppa en populär konkurrent. Det är en rent bisarr lagstiftning.

Plusgymnasiet och Norrköpings kommuns agerande visar att det är nödvändigt att ändra reglerna nu. Vi kan inte ha en lag som säger att populära skolor ska tvingas stänga för att rädda mindre populära skolor. Det är helt bakvänt och vore ödesdigert för kvaliteten om det får fortsätta så här.

Igår avgjorde skolinspektionen frågan till Plusgymnasiets fördel (NT). De får starta. På längre sikt medför det inte påtagligt negativa konsekvenser för kommunen, det räddade skolan. Men blotta företeelsen att detta ska prövas är absurd. Säkert blir det många sådana nya prövningar nu när elevantalet sjunker. Och kommunen har lyckats hälla ganska mycket grus i maskineriet och skapat tvivel om skolan verkligen startar vilket i sin tur säkert fått en och annan elev att välja om och affärskonktater att dra öronen åt sig.

Inga kommentarer: