13 oktober, 2009

Ett steg närmare ny gymnasieskola

Har precis haft möte med utbildningsutskottet och klubbat utskottets förslag till reformering av gymnasiet. Debatt och beslut i riksdagen blir det nästa onsdag, 21 oktober.

Regeringens förslag vann självklart i utskottet. Den stora frågan var nog om oppositionen skulle kunna ena sig om något... Det blev magert, måste jag säga. De enas om att avslå propositionen men inte om vad de vill ha i stället. Som vanligt. Och argumentationen håller inte alls. Å ena sidan säger de att det i mångt och mycket är samma förslag som de tre partierna enades om 2005 (Gy07). Å anda sidan vill de avslå det hela. Hmmm - hur går det ihop?

De har tre argument för sitt avslagsyrkande, nämligen att estetisk verksamhet inte längre blir kärnämne (utan valbart för att ge eleverna större möjlighet till annan specialisering), att det är otydligt om vad de nya särskilda varianterna innebär (fast alla vet att principbeslutet måste fattas innan alla detaljer är klara) och den viktiga frågan om alla program ska ge allmän behörighet till högskolan eller inte. Då hade man ju lika gärna kunna ha ändringsyrkanden på just dessa punkter men så resonerar de inte. Får de inte vara med så är de emot. Lite sandlådefasoner.

I den sista frågan har vi helt enkelt olika uppfattning, vi tycker att det ska vara möjligt för dem som vill att läsa in högskolebehörighet medan oppositionen tycker att det ska vara obligatoriskt. Vi vill att man ska kunna nå längre i sina yrkeskunskaper och bli en duktigare snickare, elektriker eller bagare, det valet finns inte idag och kanske är en av orsakerna till den stora arbetslösheten bland ungdomar?! När ska sossarna börja värdera yrkeskunskaper igen?

Frågan är nu vad s, v och mp gemensamt vill. När vi klubbat reformen nästa vecka måste de tala om för elever, lärare och alla andra vad de tänker göra om de vinner valet. Riva upp allt? Och vad blir det i så fall i stället? Den som läser dagens betänkande blir inte ett dugg klok.

Inga kommentarer: