29 oktober, 2009

Väktare i skolan?

Aftonbladet skriver idag att varannan lärare vill ha väktare i skolan för att öka tryggheten och motverka våld och bråk.

Jag blir faktiskt både förvånad och lite beklämd av detta. Det jag reagerar mest på är hur man kan låta det gå så långt. Visst kan det behövas någon enstaka gång vid något särskilt allvarlig händelse på en skola. Men inte katten är det så stökigt i våra skolor att varannan lärare tycker att det behövs väktare? Då måste man fullständigt ha abdikerat från sitt vuxenansvar i skolan.

Duktiga lärare skapar det lugn och den arbetro som behövs, se bara på de som visades i TV-programmet Klass 9A. Och sådana lärare finns på varje skola, så vad är problemet? Vad har lärarna gjort med sin auktoritet och sitt ledarskap?

Jag vet också att det finns föräldrar som inte är lämpliga och låter sina barn fara vind för våg och att barnen kan bli stökiga. Men är det inte skolans ansvar i just de fallen att vara extra starka och tydliga och från början markera vad som är accepteras och inte?!

Om varje skola har tydliga regler för hur man ska uppföra sig och sen konsekvent ser till att alla följer dem så blir det inga problem av den digniteten. Sjuåringarna är aldrig så stökiga att de behöver vakter, men någonstans längs vägen så finns det skolor som abdikerar och sviker. Där kan väktare aldrig vara lösningen. Man åtgärdar möjligen symptomet och inte sjukdomen.

(Skolfront, Lärarnas Tidning)

3 kommentarer:

Petter sa...

Bara en kort kommentar till det hela. Jag tror knappast att 50% av lärarna tycker att det behövs just nu, men om man hamnar i situationen så skulle det kunna vara en lösning.

Det är så jag tolkar artikeln.

Det är klart vi inte skall behöva väktare på skolorna men det händer ibland att en grupp elever blir ett stort problem för skolan de går på, och möjligheterna till disciplinåtgärder i den obligatoriska skolan är som bekant inte så stora. Så vad gör man för att förhindra att lärare får agera väktare i korridorerna, jo vi anställer vanliga väktare.

En skoldag består av mer än lektioner, och det är under rasterna de flesta obehagliga situationerna sker. Skall pedagogisk personal användas till vakttjänstgöring i korridorer och kapprum? Javisst skall de, till en viss gräns men det skall inte vara det största delen av jobbet vilket det kan bli.

Vad lärarna gjort med sin auktoritet och sitt ledarskap? Jo en lärares auktoritet hänger ihop med den respekt som personen i fråga får av samhället i övrigt. I och med att lärarnas status befinner sig i frifall så får vi lärare mindre och mindre respekt från samhället. Det beror på medias rapportering. Ta bara de inledande raderna i DN: s "Fem punkter för kunskap". Naturligtvis löneläget, och i förlängning i mitt tycke kommunaliseringen.

Tror du att eleverna påverkas av det samhällsklimatet? Klart att de gör, och de får ofta stöd av sina föräldrar.

Sedan har du rätt! Skolorna ger upp, men vad beror det på? Det är den intressanta frågan.

Mats Gerdau sa...

Jo, så kanske det är. Men då blir det ju också konstigt om varannan lärare inte tycker att man ska ta in vakter vid just sådana situationer... Vem ska lösa problemet då?

Varför ger skolorna upp, det är en intressant fråga. Jag har inget givet svar. Har du? En felaktig attityd under många år ändrar man inte i en handvändning. Jag har också mött för många "blödiga" lärare som lägger huvudet på sned och tycker synd om eleverna. Den attityden tror jag är förödande och leder till lägre förväntningar. Man vill inte bli tyckt synd om, man vill bli respekterad och få känna att man kan och duger som elev. Skolan måste våga fokusera på huvuduppdraget och inte jamsa med. Se på Klass 9A-läraren Gunilla Hammar-Säfström som sökte upp föräldrar och talade om att det var viktigt att sonen kom till skolan och gjorde sitt jobb. Mer sånt!

Jag sätter det inte attitydförändringen i samband med kommunaliseringen alls. Den fanns innan också och handlar nog mer om att det röda laget sedan 70-talet velat föra in allt annat än kunskapsuppdraget i skolan. Stora delar av skoletablissemanget i Sverige omfattar fortfarande den synen. Gunilla Hammar-Säfström blir vare sig en bättre eller sämre lärare om hon byter arbetsgivare.

Slutligen - vad är det för disciplinära befogenheter du tycker att skolan behöver som man inte har? Jag hör ofta samma argument, men har tyvärr inte fått så många konkreta svar än. Jag är beredd att diskutera det mesta i den vägen, men konkreta förslag måste fram!

Anonym sa...

Re: Petter.

Om du säger att det inte skall vara "den [t] största delen av jobbet vilket det kan bli" då är din skola långt mer illa ute än vad du misstänker.

Lärarnas status hänger till största delen ihop med deras kompetens. Minskar den, minskar deras status. De andra faktorerna, som lön, samhälle med mera spelar in; men exempelvis LR:s hatkampanj i slutet av 1990-talet är ett utmärkt exempel på då man helt själv och utan hjälp av någon annan sänkte skolan. Det är sådana utspel/kampanjer som minskar lärarnas status.

"Skolorna ger upp". I vilket avseende? Menar du väktarfrågan? Skriv det i så fall.