19 oktober, 2009

Snart 10 000 i Lärarlyftet

Idag presenterar Skolverket statistik över hur deltagandet i Lärarlyftet ser ut. Äntligen, jag har efterfrågat materialet sedan i juni. (Aftonbladet, SvD,

Fram till och med i våras hade 7 700 lärare deltagit i denna stora satsning på att höja lärarnas kompetens. Nu under hösten räknar man med att komma upp i 10 000, det är ganska mäktigt. Och välbehövligt, efter år av negligerat behov.

Men det finns fortfarande mer att göra. Varför deltar inte alla kommuner med liv och lust fullt ut? 38 kommuner deltar inte alls, vilket är helt obegripligt. 18 kommuner har aldrig deltagit. I början skyllde en del på att man inte hunnit med, men hur lång startsträcka behöver de? Lärarlyftet startade 2007... Och inte kan de väl gärna hävda att behoven inte finns? Om det vore så väl att behovet inte fanns, men så är det ju inte. En del kommer säkert att skylla på dålig ekonomi, men så enkelt ska de inte komma undan. Det här är en långsiktig och för kommunerna billig satsning. I synnerhet om de behöver säga upp lärare så finns ju nu möjligheten att använda de övertaliga (som man ändå har lön för under uppsägningstiden) till vikarier. Vi har en omfattande ekonomisk utjämning mellan kommunerna för att säkerställa så likvärdiga villkor som möjligt överallt i landet. Därför handlar det om prioriteringar, om man vill delta eller prioriterar annat i stället.

Jag har inte fått uppgifter för varje kommun ännu, men jag misstänker att det företrädesvis är s-styrda kommuner som inte deltar fullt u. Så var det vid förra uppföljningen och då måste man onekligen fråga sig om det beror på medvetet sabotage eller fullständigt ointresse för lärarfortbildning?

Att friskolorna inte deltar mer kan jag möjligen förstå, om än inte försvara. De är ofta små och har inte samma organisation och tidigare fick inte ens en hel lärare gå en kurs (men nu är det ändrat). Men behoven av fortbildning borde vara lika stora bland friskolorna som bland kommunala skolor.

Inga kommentarer: