21 oktober, 2009

Ungt inflytande


Igår kväll var jag på Rektorsakademien som hade ett spaningsmöte. Duktiga ungdomar från Nacka (var annars?) började med att redogöra för ett stort projekt om inflytande i skolan som de haft. Dyster bild, onekligen. Har det inte hämt mer redan jag gick i gymnasiet?
Samtidigt var alla överens om att det går att göra något, att det t o m står i läroplanen att man SKA göra något. Nu är det upp till rektorerna att agera.
Och det blev en bra ingång till gymnasiedebatten som vi ska ha i Kammaren idag. Jag ska bl a tala om ungas inflytande över sin utbildning och sitt liv. Det är en viktig utgångspunkt för oss moderater när vi nu bygger en ny gymnasieskola.

Inga kommentarer: