13 oktober, 2009

IB får inte missgynnas

I våras uppdagades att elever som gått IB får sämre förutsättningar än de som gått vanliga gymnasieprogram vid intagning till högskolan från hösten 2010. Så kan det naturligtvis inte få vara.

Bakgrunden till förändringen är nya tillträdesregler till högskolan som börjar gälla 2010. IB ska räknas till utländska betyg och ha en egen kvotgrupp vid intagningen. Eftersom platserna fördelas proportionellt mellan kvotgrupperna och gruppen utländska betyg är så liten i förhållande till gruppen gymnsaiebetyg så blir det faktiska antalet platser för IB/utländska betyg väldigt litet, kanske en eller två per utbildning. Den absurda konsekvensen blir att möjligheten att tas in beror på hur många andra som söker i kvotgruppen och inte de egna meriterna.

IB är säkert det svåraste programmet, med mer tid än övriga och dessutom på engelska. Det är en internationell utbildning av högsta klass. Eleverna som går ut därifrån är högpresterande och oftast mycket kompetenta. Hade de gått ett annat program hade de säkerligen fått högsta betyg och lätt kommit in på attraktiva utbildningar. Nu ska många IB-elever slåss om kanske den enda platsen som tilldelas den kvotgruppen, trots att deras förkunskaper oftast är bättre än de som gått vanliga program.

Högskoleverket fick i uppdrag av regeringen att se hur elever från IB-programmet ska kunna tas in i samma kvotgrupp som elever med vanliga svenska betyg och nu har svaret kommit (här). Verket för högskoleservice, VHS, har kommit med lite kompletterande synpunkter (här).

Tyvärr säger Högskoleverket att det är "förenat med mycket stora problem" att genomföra förändringen till antagningen hösten 2010. Men det måste ju bara gå! Det skulle skicka helt förödande signaler till alla ungdomar: det lönar sig inte att plugga hårt. Det skulle bli en flykt från IB och vad vinner vi på det? Dagens besked i SvD att det kommer att bli inriktningar på N- och T-programmen som är lite tuffare räcker inte som alternativ.

Högskoleverkets slutsats att det långsiktigt inte bör finnas någon särskild kvotgrupp för utländska betyg verkar rimlig. Man får "översätta" de betygen till de vanliga som gäller i Sverige. Samtidigt säger verket att det "sannolikt inte är förenligt med EG-rätten" att ha en egen kvotgrupp för utländska betyg. Även detta skäl gör att det brådskar att få en ändring till stånd. Det må kosta en del att genomföra den här nödvändiga förändringen redan till kommande intagning, men det är det värt. Det är nålpengar (någon enstaka miljon) i förhållande till den signal det annars skulle skicka till alla ungdomar som snart söker gymnasium.

2 kommentarer:

Lars Björndahl sa...

DET ÄR BRÅTTOM!
Niondeklassare och deras föräldrar får nu informationen om hur missgynnat IB är vid högskoleintagning och med den informationen är det ju inte särskilt klokt att rekommendera sin tonåring att välja IB...
Det är verkligen inget "kundperspektiv" från hsv mfl - och vad är bäst från skattebetalarnas perspektiv? Att de duktigaste får de mest attraktiva utbildningsplatserna eller att de duktigaste får jobba på MacDonalds några år och göra högskoleprovet mm?? Och med duktig avses alla studenter med goda kunskaper och avgångsbetyg oavsett om det är en präktig svensk examen eller en "suspekt" (ironi!) utländsk...

Mats Gerdau sa...

Visst är det bråttom!!! Jag förutsätter att regeringen kommer med väldigt snabba besked i den här frågan. Gymnasiemässan i Stockholm är om en månad...