21 juni, 2010

Ny skollag debatteras idag

Idag är det på något sätt final i riksdagen. Inte sista dagen före sommaruppehållet, men final för vårt slitsamma arbete med ny skollag. 1 348 sidor och hundratals paragrafer. Det var det första vi tog itu med efter valsegern 2006. Det färdiga förslaget skickades till lagrådet i december och blev proposition i mars. Idag debatteras vårt förslag i Kammaren men omröstningen beräknas till i morgon, tisdag. Det känns så skönt att gå i mål med detta.

Jag har skrivit mer om vad nya skollagen handlar om här. Mot vår skollag står... ingenting. De rödgröna har inget gemensamt alternativ. Då, när vår skollag presenterades i december 2009, lovade de rödgröna att leverera en gemensam skolpolitik i god tid. Vi har inte sett skymten av det än. Det skrev jag om här när vi behandlade förslaget i utskottet och min kollega Margareta Pålsson efterlyser svar på SvD Brännpunkt idag.

Lika mycket som det är final för oss i Alliansen, så är det examen för de rödgröna. Idag är sista tillfället före valet att presentera en samlad linje i de viktiga skolfrågorna i riksdagen. Jag tror inte att de tar den. Nu när vi röstar om skolpolitikens alla delar, stora som små, är de rödgröna djupt splittrade. De är inte sams om friskolor, betyg, läxor, ordningsregler, timplan, skolornas lokala frihet, nationella prov, kunskapskrav etc. De vill ha makten tillsammans, men kan inte enas om vad de vill använda den till. Seriöst? Nä, inte ett dugg.

Altenberg, Björndahl, Erenius,

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jag håller med om att de rödgröna misslyckats. Men hur seriöst är det ni har åstadkommit?

Några stora frågetecken är dessa (med reservation för att jag kan ha missförstått något):

1. Regeringens förslag till ny skollag har så många brister att det inte borde ha lämnats över i nuvarande skick. Det anser Lagrådet, som också varnar för att förslaget kan strida mot grundlagen. (http://www.dn.se/nyheter/sverige/lagradet-sagar-nya-skollagen-1.1054248)

2. Man vill i princip förbjuda hemundervisning trots att all tillgänglig internationell forskning visar att hemundervisade barn klarar sig bättre kunskapsmässigt och lika bra eller bättre (lite olika i olika undersökningar) socialt sett. Mindre valfrihet med andra ord.

3. Elever med funktionsnedsättning är många gånger i behov av särskilt stöd i undervisningen. Den nya skollagen anger att sådant stöd endast måste ges upp till nivån ”godkänd” – en oacceptabel försämring av skollagen.
Detta innebär till exempel att för en elev med funktionsnedsättning kan specialpedagogiskt stöd dras in så fort man når godkänd nivå. Sedan måste eleven ånyo gravt misslyckas för att stödet åter skall sättas in.

4. Förslagen till ny skollag och ny lärarutbildning innehåller tvingande delar som hotar waldorfpedagogikens existens och framtid i Sverige. Skolverket har kontinuerligt granskat utbildningen och alltid funnit att waldorfskolan lever upp till deras krav. Elever som genomgått waldorfskola går vidare till akademiska utbildningar i minst lika stor utsträckning som andra elever. Waldorfelever klarar sig också lika bra och bättre än genomsnittet i nationella proven i nionde klass - waldorfskolan är alltså ett fullgott alternativ till en kommunal skola.

5. Ett annat av förslagen är att man inte längre ska kunna läsa upp sina gymnasiebetyg på Komvux utan istället tvingas till att studera ett extra år.

6. Förskolan blir en egen skolform! (Steget mot en obligatorisk förskola?)

7.Förslaget till ny skollag är i vissa delar för detaljreglerat och borde i högre utsträckning fokuseras på de mål som ska nås, inte vägen dit.

8. De kriterier som föreslås för att godkänna nya ansökningar är inte acceptabla. Etablering av en bra friskola, som ger ett gott alternativ för eleverna och som förbättrar skolväsendet i kommunen ifråga, kan stoppas av det enda skälet att skolan är så bra att den riskerar skapa konkurrensproblem för kommunala skolor.

Mattias sa...

Mats,

Jag har två frågor till dig gällande den nya skollagen:

Är tanken att lagen skall börja gälla redan nu till hösten eller från hösten 2011?

Hur stort fokus anser du de som förberett lagen har lagt på att höja elevernas emotionella mognad så att de blir mer läraktiga i förhållande till att förbättra skolans verktyg att lära ut?

Mats Gerdau sa...

Några försök till svar.
1. Ja, Lagrådet hade en del synpunkter. Inte så konstigt eftersom propositionen har 1 348 sidor... De har vi rättat till. Det är en fråga vi är oense om och det är hur man ska uttrycka sig när man ger regeringen bemyndigande att fatta beslut i en fråga. Vi följer det man alltid gjort, men Lagrådet tycker att man ska ändra formulering.

2. Vi skärper lagen om hemundervisning. Nu krävs synnerliga skäl. Argumeten bakom detta har utvecklats mycket på annat håll så de tar jag inte igen.

3. Nej, vi försämrar inte rätten till stöd, tvärtom. Dels ger vi föräldrar möjlighet att överklaga åtgärdsprogram och få dem prövade i domstol. Dels finns det en ny paragraf (1 kap 4§) som säger att alla elever har rätt till stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Formuleringen om att man ska få stöd för att nå till godkäntnivån i en annan paragraf är i princip densamma som idag.

4. Nej, vi hotar inte Waldorfskolorna. Tvärtom finns det uttryckliga undantag för just Waldorf. Däremot säger vi att alla lärare ska vara utbildade, där gör vi inga undantag. Vem tycker att elever i Waldorfskolor inte behöver vara utbildade...?

5. Nej, det är tvärtom. Man får gärna tentera upp betyg på komvux, men itne gå om en kurs där som man redan har ett godkänt betyg i. Varför ska man ta ytterligare körlektioner på skattebetalarnas bekostnad om man redan har körkort?

6. Ja, förskolan blir egen skolform. Utmärkt tycker jag. Små barn är läraktiga. Att säga att dte är ett steg för att göra förskolan obligatorisk är bara nonsens. Det finns inget parti som driver det eller tycker så.

7. Ja, så kan man alltid tycka, men jag håller inte riktigt med.

8. Det är inga nya regleringar om godkännande av friskolor utan samma som idag. Sen kan jag tycka att de borde anpassas till 2010-talet, men det är en annan fråga.

Mats Gerdau sa...

Skollagen gäller förresten från 1 augusti.

Frågan om elevernas emotionella mognad får du gärna utveckla lite...