16 februari, 2010

Elever vinnare på Vårdvalet

Några legetimerade logopeder skriver på DN Debatt idag att Vårdval Stockholm har blivit en succé för elever med dyslexi. Tidigare bestämde politiker och tjänstemän hur många elever med svårigheter som skulle utredas och kön blev naturligtvis lång, upp till två år. Då handlade diskussionerna om hur de skulle kunna mota bort hjälpsökande ungdomar. Nu, med vårdvalet, är köerna borta. I klartext: sossarna dolde problem, vi löser dem.

Massor av ungdomar har läs- och skrivsvårigheter och behöver stöd att inte uppfatta sig som misslyckade och tappa självförtroende. Förra veckan fick jag av Martin Ingvar höra att det är ganska konstant andel, men att det finns olika framgångsrika pedagogiker... Nu har möjligheten att få rätt stöd ökat väsentligt. Utan en ordentlig utredning är det risk att man gör fel insatser.

Det här var kanske inte det första man tänkte på med vårdvalet. Men det är intressant hur politikområdena hänger ihop. Det borgerliga landstinget av underlättat för massor av ungdomar att få den hjälp de behöver för att klara skolan och livet. Så är det inte i alla delar av landet. Tack Filippa och övriga för det!

Tänk så det kan gå med fri etableringsrätt och kvalitetskrav. Det fungerar bättre än planekonomi. Hur kan man motarbeta denna modell? Vad är det vänstern är så mycket emot?

Kents blogg, Lars, MinaModerataKarameller,

1 kommentar:

Anonym sa...

Hur blåögd kan man få vara? Kommunerna har sluppit ifrån sitt ansvar att följa skollagen och ge eleverna det stöd de behöver för att tillgodogöra sig undervisningen. det bekostar landstinget helt gratis åt kommunerna.Inom logopedin är alla patientgrupper utom dyslexipatienter så pass funktionshindrade vad gäller förmågan att kommunicera att de inte kan föra sin egen talan i de strukturer som bygger på att den som "ropar högst" får mest resurser. Personer med Afasi, dysartri, laryngektomi, röstsvårigheter, språkförseningar mm mm får nu stå tillbaka för dyslexiutredningar, som visserligen är mer lönsamt att erbjuda, men som i längden har mycket liten betydelse för hur skolan anpassas till elevens behov. Varför ska landstinget bekosta utredningar som kommunen borde ordnat för länge sedan om de hade följt skollagen.
Logopedinsatsen är begränsad i tid, och efter utredningen kan logopeden lämna ett utlåtande till skola och/ eller föräldrar.
Klart! Varsågod nästa!
Någon uppföljning krävs inte. Inget ansvar för att följa upp om det leder till något i skolans pedagogik.....Det är bara klirret i kassan som räknas. Alla övriga logopediska patientgrupper göre sig inte besvär. Ni andra med kommunikationsproblem får finna er i att era väntetider blir ännu längre nu när dyslexi prioriteras högst på den fria marknaden. Stroke och afasi det vill ingen ta på sig att utreda och behandla nej för det ger inga pengar i logopedens plånbok.