04 februari, 2010

Avknoppningar är lagliga, säger länsrätten

De senaste dagarna har det kommit ett antal domar om friskolor. Skolinspektionen har nekat tillstånd i ett antal fall där personalen på olika sätt velat ta över sin skola i egen regi. Jag skrev om det för ett år sedan här, när tidningarna rapporterade om Skolinspektionens tvärstopp.

Nu säger länsrätten i Stockholm i ett antal domar att Skolinspektionen ska hålla sig till sitt regelverk när man beslutar om tillstånd för att driva friskola och inte lägga sig i annat. Låter ju onekligen rätt rimligt och klokt. Skolinspektionens motiv för avslag var att verket menade att det skulle strida mot EU:s upphandlingsregler. Det är ju dock en helt annan fråga som det inte ligger inom Skolinspektionens befogenheter att tolka.

Domarna jag hört om handlar om Grindskolan i Norrtälje och Önnestadsgymnasiet i Kristianstad. Båda överklagade Skolinspektionens nej för ett år sedan och har nu fått rätt och Skolinspektionen har krupit till korset.

Något hårddraget kan man säga att staten har hindrat människor från att förverkliga sina idéer. Den här förseningen har naturligtvis lett till att en hel del energi och engagemang försvunnit. Några eldsjälar har kanske slutat och sökt sig bort. Det blir många tappade sugar.

Frågan man kan ställa sig är vad som händer med de som inte överklagat Skolinspektionens nej, men där motiven för att inte ge tillstånd är desamma som för Grindskolan. Ändrar sig Skolinspektionen och ger tillstånd även till dem? Vilken information går man ut med till andra som står i startgroparna och vill knoppa av? Som det är nu verkar det ligga en död hand över all avknoppning, trots att jag vet att det finns ett intresse på många håll.

Radion, radion igen.

Inga kommentarer: