12 februari, 2010

Östrosreform överges

Ibland är minnet kort. Igår kom regeringens förslag om ny lärarutbildning och både socialdemokraterna och miljöpartiet var övervägande positiva. Vilket givetvis är glädjande. Det kanske kan bli en stor samsyn om hur en ny lärarutbildning ska se ut.

Men det finns ju en historia som man inte ska sudda ut.

Dagens lärarutbildning skapades av Thomas Östros (hans enda bestående bidrag som utbildningsminister?) år 2000. Då övergick man från flera examina till en gemensam. Som en självklar konsekvens av detta så blev det för mycket enhetligt i det allmänna utbildningsområdet. Ämneskunskapernas andel av utbildningstiden minskades till förmån för annat. Det blev mycket tvärvetenskapligt och lärarnas kunskapsförmedlande roll tonades ned. Det blev mindre ämnesdjup och mer av allt möjligt annat. Vi moderater kritiserade allt detta skarpt. Vi ville då ha fler examina som var anpassade till olika nivåer, höjda intagningskrav samt en längre utbildning för låg- och mellanstadielärare. Det är precis det vi får nu. Som socialdemokraterna applåderar. Men varför lyssnade de inte då?

Det är lite väl magstarkt att de kräver ännu mer ämnesdjup för lågstadielärare nu. Att de tonade ned det när de skapade dagens lärarutbildning verkar de inte vilja kännas vid längre. Det är ju deras lärarutbildning som gör det möjligt att bli lågstadielärare utan att ha läst ett enda poäng matematik!

Någonstans kan jag tycka att det vore rätt klädsamt om socialdemokraterna tog på sig ansvaret för att det ser ut som det gör idag på lärarutbildningen – låga krav, låg status, stort missnöje, lärare som är oförberedda. Det är lite skämmigt att de försöker smita undan.

Det är bra om socialdemokraterna överger Östros lärarutbildning nu. De borde för övrigt överge hans ekonomiska politik också, den är inte ett dugg framgångsrik. Men trovärdigheten i en eventuell omsvängning skulle ju öka om de medger att den förra reformen inte var så lyckad utan att vi moderater hade rätt.

Inga kommentarer: