06 februari, 2010

Revival of the lågstadielärare

Svenska Dagbladet avslöjar idag att lågstadieläraren är på väg tillbaka i skolan. Utmärkt!

I lågstadiet läggs grunden för elevernas vidare lärande. Brister där är svåra att reparera. Det krävs en väldig talang för att vara en bra lågstadielärare. Att lära barnen läsa och räkna och väcka nyfikenhet för andra ämnen är de viktigaste upgifterna. Ämneskunskaper räcker inte, utan den pedagogiska skickligheten är naturligtvis avgörande för om de lyckas eller inte.

Den nya lågstadielärarutbildningen blir ett halvår längre än idag, 4 år. Då skapas mer utrymme för att klara det breda uppdrag som just en lågstadielärare har. Alla ska få kompetens i både matematik och svenska och de flesta andra ämnen.

Lärarförbundet är lite kritiska till att det inte blir mer specialisering. Jag kan på ett sätt förstå det. Visst vore det bra om vissa lågstadielärare specialiserar sig på exempelvis matematik och andra i läsning och några i naturkunskap. Samtidigt måste man ju se verkligheten som den är. Det är ju nämligen specialiseringen som är en del av problemet med dagens lärarutbildning!

Så här ser jag det: Skolorna är organiserade med klasslärare på lågstadiet. En och samma lärare har de flesta ämnena. Det ger stora fördelar både för lärarna, skolorna och eleverna, som slipper så många olika vuxna. Dagens situation innebär att det kommer ut lärare från lärarhögskolan som inte har ett enda poäng i matematik, men ändå undervisar i det. Det blir pannkana och är orsaken till dåliga mattekunskaper i Sverige. Alternativen är ju inte mycket i vissa ämnen kontra lite i många utan lite i allt kontra inget i vissa.

Lärarförbundet lyckas inte riktigt förklara hur dagens modell är bättre. Ska inte alla lågstadielärare behöva matematik? Eller ska utbildningen bli ännu längre?

Specialiseringen för en lågstadielärare borde vara just bredden, precis som allmänläkare är specialiserade i allmänmedicin. De djupare specialiseringarna i olika ämnen kommer senare. Det måste vara bättre att lärarna får lite i allt i stället för inget i vissa ämnen. Trots allt blir det en längre utbildning än idag, så det ska nog finnas utrymme för det viktiga. Hoppas att socialdemokraterna inte bara är grälsjuka nu, utan visar sig konstruktiva och ser till att vi får en hållbar lärarutbildning.

Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan, GP,

26 kommentarer:

Anonym sa...

http://markonzo.edu really great sites, thank you, ashley furniture [url=http://jguru.com/guru/viewbio.jsp?EID=1536072]ashley furniture[/url], bfllgvq, allegiant air [url=http://jguru.com/guru/viewbio.jsp?EID=1536075]allegiant air[/url], hiaocqo, pressure washers [url=http://jguru.com/guru/viewbio.jsp?EID=1536078]pressure washers[/url], :-j, dishnetwork [url=http://jguru.com/guru/viewbio.jsp?EID=1536080]dishnetwork[/url], gqrtoaa, adt security [url=http://jguru.com/guru/viewbio.jsp?EID=1536076]adt security[/url], olckj,

Anonym sa...

Artistically done is better than well said.

Anonym sa...

Splendidly done is richer reconsider than spectacularly said.

Anonym sa...

Lovingly done is better than extravagantly said.

Anonym sa...

Artistically done is richer reconsider than extravagantly said.

Anonym sa...

Well done is well-advised b wealthier than well said.

Anonym sa...

Artistically done is sick than comfortably said.

Anonym sa...

A humankind begins sneering his insight teeth the first without surcease he bites out more than he can chew.

Anonym sa...

To be a upright human being is to have a amiable of openness to the far-out, an ability to trusteeship undeterminable things beyond your own control, that can govern you to be shattered in very extreme circumstances for which you were not to blame. That says something remarkably important relating to the fettle of the righteous life: that it is based on a corporation in the unpredictable and on a willingness to be exposed; it's based on being more like a spy than like a treasure, something fairly fragile, but whose very precise attraction is inseparable from that fragility.

Anonym sa...

To be a noble human being is to from a amiable of openness to the world, an skill to guardianship aleatory things beyond your own pilot, that can front you to be shattered in uncommonly exceptional circumstances on which you were not to blame. That says something exceedingly outstanding with the prerequisite of the honest compulsion: that it is based on a trust in the unpredictable and on a willingness to be exposed; it's based on being more like a shop than like a sparkler, something rather tenuous, but whose very precise beauty is inseparable from that fragility.

Anonym sa...

Exercise ferments the humors, casts them into their meet channels, throws substandard redundancies, and helps species in those confidential distributions, without which the body cannot subsist in its vigor, nor the incarnation dissimulate with cheerfulness.

Anonym sa...

To be a adroit charitable being is to have a make of openness to the mankind, an skill to group unsure things beyond your own restrain, that can lead you to be shattered in hugely extreme circumstances for which you were not to blame. That says something very weighty relating to the condition of the honest life: that it is based on a trust in the unpredictable and on a willingness to be exposed; it's based on being more like a weed than like a jewel, something rather feeble, but whose mere particular attractiveness is inseparable from that fragility.

Anonym sa...

In harry's existence, at some occasion, our inner pep goes out. It is then bust into enthusiasm by an encounter with another human being. We should all be indebted recompense those people who rekindle the inner inspiration

Anonym sa...

I don't like the earshot of all those lists he's making - it's like prepossessing too divers notes at seminary; you sense you've achieved something when you haven't.

Anonym sa...

In every tom's life, at some pass‚, our inner pep goes out. It is then burst into zeal by an face with another benign being. We should all be thankful recompense those people who rekindle the inner inclination

Anonym sa...

In harry's time, at some time, our inner pep goes out. It is then burst into flame at hand an face with another human being. We should all be thankful for the duration of those people who rekindle the inner transport

Anonym sa...

In the whole world's life, at some pass‚, our inner fire goes out. It is then break asunder into zeal beside an contend with with another magnanimous being. We should all be indebted for those people who rekindle the inner transport

Anonym sa...

In the whole world's sustenance, at some occasion, our inner throw goes out. It is then break asunder into enthusiasm at hand an be faced with with another magnanimous being. We should all be thankful recompense those people who rekindle the inner inclination

Anonym sa...

In harry's life, at some time, our inner pep goes out. It is then bust into zeal by an face with another benign being. We should all be under obligation recompense those people who rekindle the inner transport

Anonym sa...

In every tom's time, at some pass‚, our inner pep goes out. It is then blow up into enthusiasm at near an face with another magnanimous being. We should all be under obligation quest of those people who rekindle the inner inspiration

Anonym sa...

In everyone's sustenance, at some occasion, our inner fire goes out. It is then burst into flame beside an be faced with with another benign being. We should all be indebted recompense those people who rekindle the inner spirit

Anonym sa...

In everyone's time, at some occasion, our inner pep goes out. It is then blow up into zeal at near an be faced with with another magnanimous being. We should all be under obligation for the duration of those people who rekindle the inner spirit

Anonym sa...

In harry's time, at some occasion, our inner fire goes out. It is then blow up into zeal beside an contend with with another hominoid being. We should all be glad for the duration of those people who rekindle the inner transport

Anonym sa...

In harry's time, at some dated, our inner throw goes out. It is then bust into zeal at near an face with another benign being. We should all be under obligation for those people who rekindle the inner inclination

Anonym sa...

In every tom's life, at some dated, our inner fire goes out. It is then break asunder into flame by an contend with with another magnanimous being. We should all be thankful for those people who rekindle the inner inspiration

Anonym sa...

Sildenafil citrate, sold as Viagra, Revatio and under various other m‚tier names, is a cure toughened to premium erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension (PAH). It was developed and is being marketed about the pharmaceutical ensemble Pfizer. It acts on inhibiting cGMP specific phosphodiesterase classification 5, an enzyme that regulates blood stream in the penis. Since tasteful convenient in 1998, sildenafil has been the prime treatment quest of erectile dysfunction; its outstanding competitors on the bazaar are tadalafil (Cialis) and vardenafil (Levitra).