03 februari, 2010

Nya ämnen behövs i skolan

46 000 obetalda SMS-lån som blivit betalningsförelägganden hos Kronofogden under förra året. 10 000 fler än året innan. Illa, illa.

Det här tycker jag illustrerar behovet av en översyn av ämnen och innehåll i ämnena i skolan. Om man hårddrar det så lär skolan ut hur man virkar en grytlapp, men inte hur man sköter sin ekonomi.

Jag brukar verkligen inte säga att skolan ska göra få ett utökat uppdrag och göra mer saker, snarare tvärtom. Skolan måste sätta gränser och får inte vara en mädschen für alles. Men samtidigt måste vi börja diskutera skolans uppdrag. Varför har vi de ämnen vi har och varför har vi inte andra? Är det en medveten prioritering eller bara gammal vana?

Den nuvarande läroplanen tillkom 1994 och byggde på samhällsanalyser från 80-talet. Den läroplan som en del fortfarande betraktar som "den nya" har varit i kraft längre än de båda tidigare. Samtidigt säger alla att världen förändras snabbare än någonsin. Skolan måste hänga med i omvärldens förändringar. SMS-lån fanns inte ens som företeelse när nuvarande läroplanen kom. Inte det nya pensionssystemet heller. Vi hade valutaregleringar.

Är det inte dags med en ny analys av vad framtiden ställer för krav på kunskap och kompetens och vilka förmågor vi då behöver? Jag känner mig rätt övertygad om att privatekonomi hör dit. Då skulle inte tusentals ungdomar drivas till Kronofogden av okunnighet i alla fall.

Expressen, Aftonbladet, SvD, DN, Sydsvenskan,

5 kommentarer:

Mikael sa...

Hej!

Har läst dina åsikter och du är lite fel ute. Det här med SMS-lånen har inte med skolan att göra utan det har med den högre utbildningen att göra.

Problemet ligger i att samverkan mellan akademi och verklighet inte finns i Sverige, eller har stora brister enligt både Svenskt Näringsliv och TCO. Deras rapporter "Akademi eller verklighet" och "Jakten på anställningsbarhet", visar på enormt stora brister i samverkan mellan akademi och verklighet.

Det är här som det här med SMS-lån kommer in i bilden. Detta beroende på att: Den bristande eller helt frånvarande samverkan för med sig enligt svenskt näringsliv och tco att många med examen från den högre utbildningen blir oanställbara och detta gör att de blir beroende av SMS-lån för att kunna återbetala sina studielån då CSN blivit mycket hårdare med kraven på återbetalning.

Således är det inte så att det behövs något nytt ämne i vanliga skolan. Vad vi behöver göra nu akut är att tvinga igenom ett beslut om att "samverkan mellan akademi och verklighet" är överordnat den akademiska friheten detta för att det enligt forskningen är bevisat att om man gör så är så ökar studenternas anställningsbarheten med flera 100%. Detta hittar man i boken "University-Community Partnerships" skriven av forskaren Tracy Soska.

Sedan kan man koppla ihop det här med att införa det system som man har i Amerika och Kanada där man har Entry Level Jobs. Dessa har mycket låga trösklar och är den snabbaste vägen in på arbetsmarknaden enligt all världens expertis. Dessa jobb finns det hur mycket som helst av i både Amerika och Kanada varje dag. Det hittar man i Monster.com och Monster.ca

Det brukar stå: Entry Level - No Experience Needed eller Entry Level - Full training provided.

Det är således inte tal om att människor skall gå som lärlingar med sämre lön, utan det är riktiga jobb med riktiga och rimliga ingångslöner.

Många svenskar har fattat det här och många svenskar har därför redan i unga år valt att gå på High School i Amerika eller Kanada och sedan där ta steget vidare till College för att då bli mycket mer anställningsbara, även om utbildningen på college är dyrare än i Sverige. Men, de får anställningsbarhet och de får en smidig övergång mellan utbildning och arbetsmarknad vilket inte erbjuds för nyutexaminerade akademiker i Sverige.

Hoppas att du och dina moderata kollegor tar till dig av det här och att Ni i Moderaterna börjar vakna och lyssna på oss som är experter på det är med akademi och verklighet och som förstår oss på vad som är den mest effektiva vägen för studenternas anställningsbarhet som direkt för med sig en smidig övergång mellan utbildning och arbete, vilket i sig för med sig en bättre ekonomisk utveckling för dem och på så vis för med sig att de inte behöver luras in i vare sig "studielånefällan" eller "sms-lånefällan".

Mvh

Mikael
Fil.kand

Mats Gerdau sa...

Hej, jag håller med dig om att samverkan mellan högskolan och arbetslivet är alldeles för dålig och måste bli bättre. Kanske är det en förklaring till så många SMS-lån, jag vet inte. Det kommer en proposition inom någon månad som handlar om hur man ska fördela resurserna till högskolorna där olika kvalitetsfaktorer ska få betydelse. En sådan viktig faktor är då kopplingen till arbetslivet. Det borde få en del effekt på hur arbetet bedrivs, hoppas jag.

Men det utesluter väl inte att man i skolan lär sig mer om privatekonomi? Min poäng var liksom att vi också måste våga se över ämnena och deras innehåll så att de svarar mot dagens och morgondagens behov.

Anonym sa...

Varför nya ämnen när målen för detta redan finns i de gamla? Sen är det ju en annan sak huruvuda undervisningen och eleverna når fram till målen...

Strävansmål ur kursplanen i Hem- och konsumentkunskap: Eleven lär sig planera sin ekonomi utifrån egna och hushållets resurser, granska och värdera information och reklam samt agera i enlighet med övervägda beslut,

Uppnående mål årskurs 9 ur kursplanen i Samhällskunskap:
Eleven ska ha kännedom om samhällsekonomi, hushållsekonomi och privatekonomi och kunna diskutera möjliga vägar som leder mot ett hållbart samhälle såväl lokalt som globalt,

Mikael sa...

Tack Mats!

Då får vi hoppas på denna proposition. Vad gäller privatekonomi så är det lite speciellt med studenterna eftersom de redan lever under den av FN erkända "fattigdomsnormen".

De kan inte göra något åt situationen eftersom det är inte vi som bestämmer om nivån på studiemedel och studielån.

Studielånet är ett problem särskilt på de utbildningar på universitet och högskolor som har sämst koppling till arbetsmarknad/näringslivet.

Jag granskade det här noga i samband med min enskilda rättsutredning som var min examinationsuppgift i Fövaltningsrätt och kom då fram till att:

CSN har skärpt reglerna för återbetalning av studielån, vilket gör att många av de som inte får jobb genast efter examen hamnar mot sin vilja hos Intrum Justitia och Kronofogden därför att man väljer att tolka ”synnerliga skäl” till dessa personers nackdel vad gäller möjligheten till att få nedsättning av återbetalning av studielån.

Synnerliga skäl når man inte enligt "gällande rätt" för än man har varit långvarit beroende av socialbidrag, och enligt de rättsfall som jag studerat i samband med att jag genomförde min enskilda rättsutredning som var min examinationsuppgift i förvaltningsrätt, så kunde jag genom ingående studier av både lagar, regler, förordningar, rättsfall och förarbeten komma fram till att "långvarit beroende" av socialbidrag 4 månader. Det betyder att eftersom man bara kan få nedsättning av återbetalning av studielån om "synnerliga skäl finns", så kan inte nyutexaminerade arbetslösa akademiker få nedsättning av återbetalning av studielån utan tvingas till Kronofogden därför att de enligt CSN inte är att betrakta som "långvarit beroende" av Socialbidrag.

Att CSN inte väntar med återkraven utan har så bråttom så står den som inte får jobb genast efter examen helt rätts- och skyddslös.

Detta leder till att individen för att kunna klara att börja betala av sitt studielån så tvingas de till att ta SMS-lån, för att slippa hamna hos Kronofogden, men det gör de nyutexaminerade än mer skuldsatta.

Så det bästa man kan göra vad gäller att förändra de utbildningar som har dålig koppling till arbetsmarknaden är att antingen lägga ner utbildningarna helt och hållet eller att förändra dem i grunden, tex ta bort mycket av det teoretiska som idag inte är relevant för arbetsgivarna.

En annan framkomlig väg är att satsa på ett aktivt bilateralt samarbete mellan Sverige, och Amerika och Sverige och Kanada
därför där har man kommit långt med just samverkan mellan akademi och verkligheten och dessutom så är trösklarna mellan utbildning och arbete minimala eller icke existerande tack vare deras Entry Level Jobs.

Detta kan man studera ingående i den globala jobbdatabasen Monster.com och Monster.ca

Genom att Sverige samarbetar nära med Amerika och Kanada skulle man kunna matcha ledig arbetskraft med akademisk kompetens mot de jobb som kommer via just Monster.com och Monster.ca

Tyvärr så sker det idag ingen som helst matchning mot de jobb som är "relevanta/lämpliga" för nyutexaminerade akademiker. Detta därför att Arbetförmedlingen och andra aktörer är blinda, och bryr sig inte om att dessa möjligheter finns. Detta skadar de nyutexaminerade något enormt.

Dessutom skulle man kunna samarbeta kring det här med Jobtraining som man är så framgångrik med i Amerika och Kanada och som sker med hjälp av deras Community College.

Hoppas att Du har någon nytta av detta!.

Mvh

Mikael

Mats Gerdau sa...

Tack Mikael, jag är inte expert på CSN och studiemedelshanteringen. Men jag lär mig.