11 februari, 2010

Varför är vänstern alltid emot?

Idag har vi haft möte med utbildningsutskottet och börjat arbetet med regeringens förslag om att folkhögskolor ska kunna bedriva svenskundervisning för invandrare (sfi). I det ligger en möjlighet att sätta betyg.

Jag tror att det är ett utomordentligt bra förslag. Folkhögskoleformen passar säkert många invandrare och det kan vara ett bra sätt att komma in i det svenska samhället.

En bakgrund till förslaget är att borgerligheten, miljöpartiet och vänsterpariet körde över socialdemokratena 2005 och beställde en sådan förändring. Den förra regeringen gjorde dock inget åt detta, men det kommer nu.

Döm då om min förvåning när vänsterpartiet vill avslå regeringens förslag, medan socialdemokraterna numera är med på tåget. Än en gång visar de att de inte är sams på vänsterkanten, inte ens i en sådan här liten fråga.

Och vänstern ska alltid vara emot. Vänsterns motstånd mot allt vad privat verksamhet heter ökar hela tiden och de har nu uppenbarligen kommit på att folkhögskolor är privata associationsformer, vilka man ju absolut inte kan överlämna myndighetsutövning (t ex sätta betyg) åt. Vem ska utfärda betygen i stället?

Det ska bli spännande att se de tre vänsterpartierna göra upp om friskolor och valfrihet framöver...

1 kommentar:

Lars Björndahl sa...

Kloka ord, Mats!
Frågan om vem som ska ha rätt att sätta betyg belystes ju med viss tydlighet, liksom hur pålitliga offentliga myndigheter är i alla väder, av affärerna i Ljusdals kommun...

http://gerdausskolblog.blogspot.com/2009/12/ljusdal-saljer-betyg.html