19 februari, 2010

Välkommen i gänget, folkpartiet

Camilla Lindberg, folkpartiets talesperson i IT-frågor skriver idag på SvD/Brännpunkt att folkpartiet vill göra IT till ett eget ämne i skolan och även integreras på andra sätt i undervisningen.

Välkommen i gänget, folkpartiet! Jag tog upp detta på vår moderata partistämma i augusti och fick gehör för att IT måste in i undervisningen på bred front. Jag tror att centern är inne i samma tankebanor och jag har ingen anledning att tro att kristdemokraterna har en annan uppfattning. Det känns skönt att folkpartiet satt ned foten och så tydligt tagit avstånd från folkpartisten i Trelleborg som vill kasta ut datorerna från skolan. Nu kan verkligen något hända.

Utbildningsdepartementet leds ju av folkpartiet och med den agenda och inställning som Camilla Lindberg ger uttryck för så förväntar jag mig att departementet kommer med flera initiativ i frågan, för det behövs. Jag tror att skolan famlar lite planlöst i vad man uppfattar som brist på en nationell vision.

Personligen tycker jag väl inte att IT ska bli ett eget ämne, däremot måste ny teknik integreras i all undervisning och i lärarutbildningen. Det finns så mycket att vinna. Det ökar elevernas motivation, det gör skolan mer relevant och visar att skolan hänger med i utvecklingen. Om Sverige ska bli ett föregångsland så får inte modern teknik lysa med sin frånvaro i den viktigaste platsen för framtiden - skolan.

4 kommentarer:

Civilingenjörsstuderande (datateknik) sa...

Vad är "IT"? En god tanke men som i försök till utförande tyvärr är så luddigt formulerad att det hela blir löjeväckande. IT är nog det "bredaste" ämnet man skulle kunna lära sig, till och med bredare än om de skulle ha ämnet "språk" på schemat (och där man inte tog upp ett enskilt språk utan alla, på en gång).

Att integrera datoranvändande i befintliga ämnen kanske kan vara något. Men jag ser hur dagens användare har grova brister i sina kunskaper, inte minst när det gäller sökning av information (vare sig det är på internet, i ett informationssystem eller i ett enskilt program), källkritik, arbetsmetodik mm. Saker som jag lärde mig på biblioteket under min uppväxt.

Skolan behöver inte aktivt fokusera mer på IT i mina ögon, utan snarare arbetsredskap. Idag är datorn ett naturligt sådant. Saker man gjorde på ett sätt tidigare kanske görs på ett annat sätt nu. Ett problem med datorer är att de är så komplexa, de är ju en sorts universalkalkylator som kan göra det mesta och lite till. Hur ska man begränsa undervisningen till de relevanta delarna? För inte ens en som arbetat hela sitt liv enbart med datorer är kunnig nog att undervisa i alla datorns aspekter.

Ta det från en som sedan tidigt 80-tal fått undervisa samtiden, från grundskola och gymnasium till högskolenivå inom datoranvändande och datalogi.

Anonym sa...

Bra sagt! Äntligen en politiker som jag håller med!

Mats Gerdau sa...

Civilingenjörsstuderande - jag håller med. Därför bör vi inte ha data/IT som eget ämne.

Mycket handlar om att skolan använder IT som arbetsredskap mer. Idag är både infrastrukturen och lärarkompetensen alldeles för låg. Och ibland undrar jag om viljan finns överallt att åtgärda detta.

I andra sektorer är det en självklarhet att hänga med i utvecklingen, varför är det inte lika självklart i skolan?

Thomas Tvivlaren sa...

Manuell trackback:

Informationspolitiken omfamnar skolan