15 februari, 2010

Nya gymnasiet tar form

Idag har Skolverket presenterat sitt förslag till inriktningar och ämnen i nya gymnasiet. Mycket ser bra ut. Svenska och matematik finns med som möjliga val på de flesta yrkesprogram, vilket borgar för att man ska kunna bli behörig till högskolan om man väljer ett sådant. Programfördjupningarna får många olika kurser som kan kombineras ihop. På fordons- och transportprogrammet föreslås 32 kurser med sammanlagt 5 000 poäng, varav eleverna ska välja 700-800 poäng. Extra plus för att entreprenörskap blir nytt valbart ämne överallt.

På minussidan finns onekligen det intryck som Skolverkets pressmeddelande ger av att allt lokalt beslutsfattande ska tas bort. Har de inte läst regeringens proposition och riksdagens beslut? Kapitel 8 heter "ett flexibelt system" och på sidan 87 står bl a följande:

"Utbildningar som är efterfrågade och av god kvalitet, men som inte helt ryms inom den nationella programstrukturen, måste kunna anordnas även fortsättningsvis. Det är också av vikt att lokala initiativ till utbildningar, som syftar till att svara mot ett lokalt eller regionalt behov, kan tas om hand."

Det hade varit bra om Skolverket inte var så kategoriskt. Vi behöver inget stelbent ofelxibelt system, det måste finnas utrymme för lokal anpassning.

Jag saknar också lite idrott och ledarskap. Idag finns många sådana utbildningar som specialutformade program och som ger behörighet till högskolan, ofta är de varianter av SP eller NV. Vart tar de vägen i den här strukturen? Och riksidrottsutbildningarna? Det hade varit bra om Skolverket redovisat sitt tänkade om detta också, det hade gett en bättre helhetsbild. Och inte minst lugnat alla skolor och lärare som undrar vart deras utbildningar ska ta vägen.

Metro,

1 kommentar:

Entreprenörerna på Bergvreten sa...

Visst är det intressant att nya gymnasieskolan fokuserar på entreprenörskap,att det blir ett nytt valbart ämne.Det var verkligen efterlängtat.

Men egentligen är det minst lika viktigt med samma tanke i grundskolan.Entreprenörskap skulle naturligtvis vara ett helt eget ämne även i i den obligatoriska grundskolan.

Med rätt engagemang och rätt driv går det alldeles utmärkt att arbeta med entreprenörskap i grundskolan. På köptet får man elever med eget driv och en stor portion tasigförsamhet.