10 april, 2008

Bryter Lund mot lagen?

Lund ska införa skolpeng till de kommunala gymnasierna, rapporterar Sydsvenskan idag.

Jättebra! Jag är inte insatt i detaljerna om hur de ska konstruera sin skolpeng, men har egna goda erfarenheter av skolpengssystem. Jag tror att det är ett oerhört viktigt strategiskt beslut, både för skolornas frihet och självständighet och därmed möjlighet att konkurrera med friskolorna, och för att elevernas valfrihet ska fungera.

Skolledarförbundet varnar för effekterna och påstår att det medför en besparing på 15-20 miljoner för de kommunala skolorna om man ska ge kommunala skolor och friskolor lika stor skolpeng.

Det är ett väldigt intressant påstående. Det innebär nämligen att Lund bryter mot lagen idag.

Lagen föreskriver väldigt tydligt att bidraget till friskolan ska bestämmas ”efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det programmet i de egna gymnasieskolorna”. Syftet är att skapa så likvärdiga villkor som möjligt, att alla ska ges samma ekonomiska förutsättningar. Om det nu visar sig att Lund ger 15-20 miljoner kronor mer till de kommunala skolorna därför att de är just kommunala så strider detta helt mot lagen. Det är inte lika villkor, utan friskolorna missgynnas.

Då är det verkligen på tiden att man snabbt ändrar system så att man skapar lika villkor.

Inga kommentarer: