23 april, 2008

Mjölkpolitik

Skolmjölk är storpolitik i Oskarshamn. Barometern rapporterar att frågan om vilken mjölk eleverna ska dricka (blå, röd, grön eller gul) i skolan nu diskuteras på bred front av politikerna i kommunen. Tekniska nämnden verkar vara ansvarig, men måltidsutskottet och barn- och utbildningsnämnden är också involverade. Frågan är om inte kommunfullmäktige ska diskutera det hela också.

Ska det aldrig ta slut på idiotierna? Varför kan inte skolorna få bestämma detta själva? Det är ju dom som ska dricka mjölken i slutändan... Men det kanske är för stor frihet. De klarar säkert inte av detta stora ansvar, om man får spekulera i de styrande sossarnas motiv till att göra detta till en politisk fråga.

En titt i betygsstatistiken i Oskarshamn visar att betygen nu raskt är på väg utför. De som gick ut nian förra våren gjorde det med de lägsta medelbetygen på 10 år. Men det är klart, lägger man kraften på att prata om mjölk i stället för kunskaper så blir det nog så.

Hur tror de på allvar att de ska kunna styra skolan mot målen om kunniga och ansvarstagande elever om de lägger sig i detaljer på det här sättet och misstror personalen och eleverna att fatta kloka beslut? Vart tog de stolta orden om elevinflytande vägen? Låt dem bestämma och ta ansvar i praktisk handling!

Inga kommentarer: