14 april, 2008

Ny vägledning behövs

Vägledning är på var mans läppar numera. Statliga utredningar poängterar vikten av en fungerande studie- och yrkesvägledning, lärarfacken och Sveriges Kommuner och Landsting instämmer. Men hur blir det då? Tvärtom!

Trots att dagens ungdomar ställs inför allt fler val så blir vägledningen sämre. 2005 fanns 1 456 studie- och yrkesvägledare i grundskolan och gymnasiet, visar Skolverkets statistik. I höstas var det 114 färre. Samtidigt har vi den största elevkullen på länge i gymnasiet just nu. Jag inser givetvis att antalet tjänster inte är synonymt med kvaliteten på vägledningen. Det finns nog dåliga vägledare, precis som det finns dåliga exempel inom alla yrken, och många ägnar sig dessutom åt ganska mycket administration. Men ändå, det går inte ihop.

Jag är rätt övertygad om att vi skulle kunna minska avhoppsfrekvensen i gymnasiet genom att se till att ungdomarna gör välgrundande val av både skola och program. Då borde vägledarna fylla en viktig roll. Rätt utformat skulle en satsning på vägledningen kunna betala sig flera gånger om.

Avhoppen är nämligen inte gratis. Att ungdomar går 4-5 år på gymnasiet i stället för 3, som det var tänkt, och därefter går vidare till komvux kostar multum. Vad skulle vi inte spara på att få eleverna att göra rätt från början i stället? Ett litet räkneexempel visar att det handlar om hundratals miljoner kronor. Av de 118 000 elever som började gymnasiet hösten 2004 så slutförde 68% skolan i våras och fick slutbetyg. Om man kan få bara var tionde av dem som byter/hoppar av att gå ut på 3 år i stället så skulle man spara över 300 miljoner kronor. Att lägga några kronor på att få eleverna att välja rätt från början verkar i det perspektivet rätt smart.

Nacka är en kommun som har fattat det här och sin vana trogen inte väntar på att statsmakten ska ta initiativ. Nästa måndag ska kommunfullmäktige ta ställning till ett förslag om Karriärutveckling för alla. Syftet är att få en större effektivitet i utbildningssystemet. Målet är att varje elev ska utveckla karriärkompetens för att kunna ta eget personligt ansvar för sin egen utveckling och framtid genom att erbjudas information, utbildning och vägledning i sina studier. Pengar skjuts till, en ny vägledningscheck införs och fler kommer att få erbjuda vägledning.

Jag tror att Nacka kommit något ytterligare på spåren, utan att själv sätta ljus på det. Det är ju faktiskt inte sagt att den enskilda skolan och kommunen har samma intressen i det här. Eftersom de flesta skolor numera får betalt för hur många elever man har så är det lönsamt att ha många elever. Att snabbt få eleverna att klara studierna innebär faktiskt minskade intäkter för skolan. Kanske motstridiga intressen? Och vägledarna har ju ibland lite dubbla roller, dels att stå på elevernas sida och dels ta arbetsgivarens parti och försöka få dem att välja den egna organisationen. Häromdagen hörde jag att vägledarnas chef i Södertälje också ansvarar för marknadsföringen av de kommunala skolorna. Hur neutral blir man då? Det är nog klokt att göra tydligare åtskillnad på vägledningen och "vanliga skolan".

Genomtänkt och bra initiativ av den moderata ledningen och det är roligt att få sitta ordförande när beslutet klubbas. Så klart att sossarna röstar emot det mest spännande som hänt på det här området på flera, flera år. Karriär, eget ansvar, checksystem - kan det bli mer fel med deras synsätt?

Jag hoppas att vi kan följa upp satsningen på vägledning i den nya skollagen och när den nya gymnasieskolan sjösätts.

Inga kommentarer: