15 april, 2008

VÅP:en - solsken eller åskmoln?

Fler i arbete är namnet på regeringens vårproposition. Jag lyssnade nyss på debatten i Kammaren. Finansministern var optimistisk, entusiastisk och full av tillförsikt precis som vanligt. Vi är på väg att nå full sysselsättning och arbetslösheten sjunker t o m mer än vad regeringen själv antagit. Statsskulden minskar dramatiskt och det är stora överskott. Solsken, alltså.

Det röda lagets Thomas Östros beskrev ekonomin i helt andra termer – a-kassan har raserats, regeringen är utbildningsfientlig och skattesänkningarna riktas mot höginkomsttagarna så att klyftorna ökar. Åskmoln, alltså. Demagogisk, visst. Men känner någon igen sig?

Hur kan man beskriva verkligheten på så olika sätt? Östros har ju förstås fel och sprider osanning. Det lät förresten nästan som om han beskrev den politik som den regering han satt i bedrev, i alla fall vad gäller skolan och ökade klyftor. Att han har mage att prata om utbildningsfientlighet, fast anfall kanske är bästa försvare? A-kassan finns i alla fall kvar, vi satsar enorma summor på att restaurera ett murket utbildningsväsende och skattesänkningarna riktas framför allt till de med låga eller medelstora inkomster. Så är det med det.

Som skolpolitiker är det roligt att konstatera att utbildningen har en central plats i vårpropositionen. Vi ska satsa mer på forskning för att Sverige ska fortsätta vara ett konkurrenskraftigt föregångsland. Vi ska satsa mer på pedagogik i förskolan så att man därmed fångar upp de små barnens lust att lära. Vi ska förbättra kvaliteten och effektiviteten i utbildningssystemet så att fler når målen inom avsedd tid. Vi ska bygga ut yrkesutbildningen och bättre anpassa den till arbetsmarknadens krav. Det blir nya satsningar på matematik och no. Det här är något helt annat än sossarnas förslag om fler högskoleplatser, när det redan står 20 000 tomma och att dölja arbetslöshet i komvux-studier eller sysselsättningsåtgärder.

2 kommentarer:

VuxO sa...

Komvux är inget sätt att maskera arbetslöshet!!!
Det är en metod att göra arbetslösa till attraktiv arbetskraft.

Varför satsar man inte på att ta hand om dem som vill göra någonting åt sin situation?
Har regeringen givit upp en generation?
Sten Bråkenhielm
Vuxenstuderandeombudsmannen

Mats Gerdau sa...

Hej. Visst har du rätt, Sten. Komvux behövs för att ge vuxna ny näring och tillgodose behovet av utbildad arbetskraft. Och jag tror att komvux är betydligt bättre än AMS-kurser. Därför kan man vara lite bekymrad över att många kommuner drar ned på yrkesutbildningarna inom komvux. Med Frivuxutredningen som grund skulle man kunna lösa det...
Min poäng var annars att sossarna inte har så mycket annat att komma med än pengar. De har inga direkta idéer om vad man ska göra med alla pengar, det verkar nästan finnas ett självändamål att höja skatterna i stället för att använda de skattepengar som redan finns på effektivast möjliga sätt. Deras enda lösning är alltid mer pengar, men ofta är det ju andra strukturer och styrsystem som behövs och det är ju inte nödvändigt att det alltid kostar mer.