24 april, 2008

Specialskolor återuppstår

Ekeskolan i Örebro och Hällsboskolan i Sigtuna återuppstår. Det är klart efter att vi alldeles nyss justerade betänkandet om Två nya specialskolor i utskottet.

Det var socialdemokraterna som, med benäget bistånd från miljöpartiet och vänstern, la ned dessa specialskolor i början av 2000-talet. Ekeskolan tar emot elever som är gravt synskadade och samtidigt döva, hörselskadade eller utvecklingsstörda. Hällsboskolan är avsedd för elever med talskador, hörselskador, beteendestörningar etc. Alltså, de allra mest utsatta eleverna.

Vi var emot att de lades ned och lovade att starta dem på nytt. Nu genomför vi det och det känns SKÖNT!

Debatt och beslut i Kammaren blir 21 maj. Socialdemokraterna har nu ändrat sig och stödjer återstarten, men motiverar inte sin ändring. Det är i och för sig välkommet, men någon sorts förklaring hade ju varit klädsam. Blev det inte så bra som de trodde? Visste de inte vad de gjorde? Ska bli intressant att se hur dåvarande utbildningsministern Östros röstar...

Inga kommentarer: