07 april, 2008

Prov och betyg

En moderat ordförande och en socialdemokratisk vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Haninge skriver idag på DN Debatt att kunskapstester i lågstadiet i skolan leder till bättre resultat. De konstaterar att prov och betyg spelar en viktig roll, inte minst därför att de påverkar undervisningen.

De har så rätt! Jag har precis samma erfarenheter från min tid i Nacka. Där införde vi kommunala prov i matematik och svenska i trean för 7-8 år sedan och idag ligger Nacka i den absoluta toppen av resultatligan i landet. Visst finns det ett klart samband. Och det är intressant vad de konstaterar i Haninge – det styr undervisningen. Det är lite tabubelagt, men ett viktigt konstaterande. Ofta är det just det som utvärderas som man också lägger mest fokus på. Därför är det viktigt att kunskapsmålen förtydligas och mätmetoderna mäter rätt saker. Här skulle staten kunna ta ett mycket större ansvar, hoppas att det blir så med nya utbildningsinspektionen.

Det som förvånar mest är dock varför inte socialdemokraterna på riksnivå tar mer intryck av vad sossarna i Haninge för fram. Haningesossarna vet ju hur illa det kan vara – Haninge var golvade tidigare, men har rest sig. Andra sossar kör med strutsmetoden.

Förra veckan justerade vi grundskolebetänkandet i utbildningsutskottet. 70-80 reservationer från s-v-mp (dock väldigt få gemensamma för alla tre). En reservation handlar om just proven. Vi har ju redan beslutat att nationella prov i trean ska införas i hela landet i svenska och matematik. Vi har skjutit till mer pengar för detta och nu pågår ett arbete för att ta fram både mål och prov. Vi ska också få prov i fler ämnen i nian, det blir i de naturvetenskapliga ämnena.

När vi konstaterar de behov som finns och det arbete som pågår så reserverar sig sossarna. Det här gillar de inte. Vart tog omprövningen vägen?

Heder åt Robert Noord. Hoppas att du lyckas omvända övriga sossar. Annars är du välkommen till oss som gillar kunskapskontroller!

Inga kommentarer: