16 april, 2008

Trist skoldebatt

Inget nytt under solen. Så kan man väl sammanfatta dagens skoldebatt.

Vänstern (Rossana Dinamarca) pratar om allt annat än kunskaper i skolan - skolbibliotek, feministiskt självförsvar och fritidshemmen. Och så ägnar hon halva tiden åt att förtala friskolor. De verkar ha orsakat alla problem som hon eventuellt ser i skolan.

Marie Granlund (s) plockade fram sin utsträckta hand igen. Hon vill komma överens, men om vad är fortfarande oklart. Det är väl mest ett massmedialt trick för att ge intryck av att ligga nära oss borgerliga som har en populärare skolpolitik, utan att tvingas ta ställning i sakfrågorna. Det är rätt tradigt att höra samma anförande av henne ideligen. Hon vägrar konsekvent att tala om vad hon vill göra upp om. Vilken analys ligger bakom att de kan tänka sig betyg tidigare, som Mona Sahlin sagt?

Miljöpartiets Mats Pertoft lät nästan som en moderat när han pratade sig varm för friskolor, valfrihet, mångfald och lokala initiativ.

De borgerliga företrädarna var duktiga, som vanligt och de lyckades inte slå in någon kil mellan oss. Vi är fyra partier som är överens och vill regera ihop. De är tre partier som knappt är överens om något, mer än att de är emot oss. Hur skulle det alternativet kunna regera?

Röstsiffrorna var heller ingen överraskning. Sahlin röstade emot det hon sa för ett år sedan. Mot nationella prov tidigare och för kraftiga åtstramningar för friskolorna. Det är inte särskilt hederligt.

Inga kommentarer: