23 april, 2008

Betygen behövs

"Regeringen struntar i vetenskapen" utropas i Aftonbladet apropå förslaget om ny betygsskala.

Så trött man blir. Som om vetenskapen skulle vara enig om detta. Eller något annat för den delen heller. Leta upp en forskare som säger si, så kan man snabbt hitta en forskare som säger så i stället. Varifrån kommer de här betygsmotståndsforskarna, då? Jo, de högskolor som fått omfattande kritik för sin lärarutbildning för att den inte håller tillräckligt hög akademisk kvalitet, för att den är för flummig. Kanske finns det något samband?

Sant är väl att Sverige är det land i världen som använder betyg och skriftliga omdömen minst. I takt med att de fått mindre betydelse, omdömen förbjudits och betyg tagits bort så har faktiskt elevernas resultat försämrats. Det gäller både i faktiska värden och i en internationell jämförelse.

Bevisbördan ligger på de som vill ta bort betygen, inte på oss som vill ha tydligare omdömen och betyg. Det är det normala i andra länder, lärare, elever och allmänhet vill ha det så och många forskare stödjer det, bl a hjärnforskaren Martin Ingvar.

1 kommentar:

forskaren sa...

Men kan du hitta en enda forskare som säger att betyg leder till ett bättre lärande?? Forskarkåren är faktisk enig! Både nationellt och internationellt. Jan Björklund har ju t o m i en artikel i G-P för nån vecka sedan berättat att hansk skolpolitik inte bygger på forskning, varken svensk eller internatioenll.

Och faktum är att svenska elevers resultat de fakto inte är sämre rakt av än andra länders elever. Svenska elever är i alla undersökningar bäst på samarbete. Bästa på engelska som andraspråk. Osv. Frågan är mer vilka resultat vi vill uppnå med svensk skola. Om vi tror att ämneskunskap som kan rapas upp på lättbedömda prov, exvis nationella prov, då funkar naturligtvis betyg utmärkt som motivationsfaktor. Men om vi tror på en inre motivation för att klara av utmaningarna i dagens arbetsliv, och om vi baserar vårt arbete på modern psykologiforskning. Då är nog de flesta redo att lämna betygsdiskussionen och ägna sig åt det som verkligen har betydelse. I USA har man ju exempelvis ett "hårdare" betygssystem. Fakta där är att 33 procent av eleverna hoppar av gymnasiet. Anledningen enligt de själva är att det är meningslöst att gå dit. Det är lika meningsfullt att hänga på stan, eller ligga hemma isängen.