12 augusti, 2010

Allians för förskolan

Regeringen har idag fastställt en ny läroplan för förskolan. Den utgår från barnens nyfikenhet och lust att hela tiden lära nytt. Vi ska skapa en mer lärorik förskola.

Jag applåderar, liksom Lärarförbundet. Det är en bra framtidsreform. Förskolan är viktig för barns lärande, där läggs grunden.

I sanningens namn ska jag säga att detta är ett exempel på att vi moderater omprövat vår politik. När nuvarande läroplan för förskolan tillkom 1998 så var vi emot. Många moderater såg dagis som mer av omsorg när föräldrarna jobbar. Nu står kunskapsinhänmtandet i fokus och det är bra.

Det här är en av flera reformer som vi genomfört för att stärka förskolan. Det blir nytt innehåll i förskollärarutbildningen och inför egen examen för förskollärarna. Förskollärarlyftet är en stor satsning på fortbildning för befintliga förskollärare. Den allmänna förskolan har byggts ut till att också omfatta treåringar.

Nu förtydligar vi förskolans uppdrag. Det pedagogiska arbetet ska ledas av en förskollärare och inte av en diffus personalgrupp. Målen för språk och matematik och naturvetenskap har förtydligats och det ska bli bättre utvärdering också av om hur målen nås.

Samtidigt presenterar moderaterna i Stockholm ett program för en ännu bättre förskola, Framtidshoppet. Känns braaaaa!

Intressant att se vad oppositionen säger.

Expressen,

Inga kommentarer: