11 augusti, 2010

Fråga 6: får man vara duktig i den rödgröna skolan?

Fråga 6 till de rödgröna är ganska enkel och kort. Hur duktig får man egentligen vara i den rödgröna skolan? Och vad får man vara duktig på?

För egen del tycker jag att varje barn och ungdom ska kunna utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar och behov. De som har svårt att nå målen ska få extra stöd och hjälp. Det har skolan generellt blivit bättre på att erbjuda, men fortfarande återstår en del att göra. Rätten till stöd ökar därför i nya skollagen.

De elever som med lätthet når målen behöver också tänja sina tränser, men det är nästan en tabubelagd fråga idag. Tar man upp de elevernas behov av utmaningar blir man beskylld för att vara elitist. Men sanningen är ju att många elever är understimulerade idag, har tråkigt. Dessutom: har Sverige råd att avstå från sina talanger?

Alliansen försöker se också till dessa ungdomars behov av ny kunskap. Spetsutbildningar har skapats i naturvetenskap, teknik och humaniora på gymnasienivå. Nu vill vi gå vidare också till grundskolan, där man ska kunna ha särskilda klasser i mer än idrott och musik. Talanger i språk och kemi ska också få utvecklas. Socialdemokraterna har motvilligt accepterat de gymnasiala spetsutbildningarna, men Mp och V gillar dem inte alls.

Valfriheten och friskolereformen har inneburit att det finns ett enormt utbud av skolor idag, skolor med väldigt olika inriktning. En del rynkar på näsan åt "udda" skolor, men även de får ju talanger att utvecklas. En cirkusskola passar vissa, men inte alla. De behövs! S och V står för den sammanhållna skolan. Valfrihet som leder till olikheter ska motarbetas, när vi i Alliansen i stället ser olikheter som berikande och att det ger möjlighet för fler att komma till sin rätt.

De nya kunskapskraven, de nationella proven och nya betygen signalerar också att kunskaper är det viktigaste i skolan och att alla ska få utvecklas. För att nå långt behöver man träna. Ska man bli riktigt bra på något behöver man lägga ned 10 000 timmar på det har någon sagt. Man behöver öva, öva och öva.

Ett sätt att bli bättre är att göra läxor, men det vill V förbjuda. Att träna glosor, räkna några tal, läsa några sidor i en bok ska man bara göra i skolan.

Vi i Alliansen föreslår fler lektioner för eleverna (vi har näst minst i EU idag). Det tycker Mp är "korkat".

Så hur ska talanger utvecklas i den rödgröna skolan? Talanger i vad? Får man ens vara duktig?

4 kommentarer:

Jan Lenander sa...

Det är verkligen inte bara talanger som hotas av den rödgröna inställningen till de som klarar sig. Även svenssongrabben som drömmer om ett vanligt IT-jobb behöver mer utmaning i matte mm.

Christer sa...

Ännu en relevant fråga om ett viktigt ämne.

Jag tycker att det är viktigt att framhålla att man inte behöver driva en friskola för att erbjuda klasser/grupper med särskilda profiler eller undervisning på en högre nivå. Det privata ägandet är ingen förutsättning för detta, det går lika bra att genomföra i en kommunal skola.

Det jag, och många med mig, är tveksamma till är i första hand att friskolorna och spetsutbildningarna i dag bildar helt separata enheter. Eleverna träffar bara kamrater från samma profil och de goda idéerna sprids inte till den övriga verksamheten.

Jan Lenander och jag hade en lång diskussion om det här häromdagen och skissade på hur man kunde lösa precis det här problemet i kommunala skolor. Jag tror att vi var överens om att det finns en pedagogisk vinst i att ha något slags "halvprofiler", alltså att eleverna från olika inriktningar har vissa ämnen tillsammans. Bara för att man är duktig i matematik så behöver man ju t ex inte ha slöjd och idrott tillsammans med alla andra som är duktiga i matematik. Genom att inte helt separera grupper från varandra kan pedagogerna visa att de olika grupperna alla har sina styrkor och förhoppningsvis främja toleransen mot, och respekten för, andra.

Diskussionen finns här:

http://christermagister.wordpress.com/2010/08/08/friskolor/

Klara sa...

Tack för en underbar blogg! :)

Anonym sa...

Ett sätt att bli ännu bättre i skolan är att träna glosorna på http://www.läxor.nu. Lärarna går, efter egen erfarenhet, bara efter glosorna!