29 maj, 2009

Företagen sågar dagens gymnasium

DN har gjort en kartläggning av vad 28 branschförbund tycker om dagens gymnasieskola. Tummen ned på många håll. Eleverna är för dåligt förberedda för yrkeslivet när de avslutat gymnasiet är en ganska samfälld bild. Endast 4 av branschförbunden anser att gymnasiet lever upp till rimliga kvalitetskrav.

Utifrån detta är det inte så märkligt att vi har en av de högsta ungdomsarbetslöheterna i Europa. Många hoppar av och de kompetensen bland de som slutfört utbildningen är inte rätt. Varför vill sossarna aldrig diskutera detta? De pratar bara om att bilda samhällsmedborgare, inte om att också utbilda för ett yrkesliv.

Det är svidande kritik. Och det är ju precis detta vi ska åtgärda med vår gymnasiereform. Det blir tre avgörande skillnader mot idag. För det första ökar vi omfattningen av yrkesämnen på yrkesprogrammen. För det andra får branscherna större inflytande över innehållet genom att lokala och nationella branschråd inrättas. För det tredje blir det en ny examen, där branscherna ska vara med och utforma examenskraven. Det borgar för att de som slutar gymnasiet också har rätt kvalifikationer.

Märkligt att man inte hör några kommentarer kring detta från sossarna... Deras idéer om att göra yrkesprogrammen mer teoretiska lär ju inte falla i så god jord hos företagen i alla fall.

2 kommentarer:

Erik sa...

Gå in på http://www.5muppiluften.blogspot.com/ och läs artikeln "Det nya gymnaiset är en fara för demokratin".

I Dn den 29/5 kan man också läsa att svesnka gymnasieelevers språkkunskaper är låga (trots detta halverar man med regeringens nya förslag svenskan på de yrkesförberedande programmen) man kan även läsa artikeln "Eleven som spargris"som är starkt kritisk till borttagandet av estetiskv erksamhet samt det nya gymnasiets produkttänkande. I artikeln om näringslivets syn på gymnasiet kan man också läsa att näringslivet inte tror att det kommer bli en förbättring för branchen med alliansens förslag.

Mats Gerdau sa...

Har vi läst samma artikel??? Svenskt Näringsliv tycker att nya gymnasiet blir bättre än det vi har idag och så säger flertal branschförbund i remissvaren också. De ska tydligare vara med och utforma innehåll och examenskrav framöver, då kan de artikulera sina krav på språkkunskaper etc. Att vi ersätter litteraturhistoria med olika yrkeskurser tror jag inte försämrar språkkunskaperna det minsta. Men om fordonsbranschen kräver mer kunskaper om Stiernhielm i stället för växelström så får man väl ta det under övervägande.