23 maj, 2009

Onödiga planer tas bort i skolan

Samtidigt som Skolinspektionen får kraftigare muskler så tar vi bort kraven på kommunala skolplaner och kvalitetsredovisningar (SR). Det blir ju inget förbud för en huvudman att arbeta fram olika styrdokument för sin verksamhet, men det statliga påbudet hur det ska se ut tas bort.

Jag tycker att det är bra. Det finns för många exempel där skolplanen blivit en kommunal läroplan, där de lokala politikerna och tjänstemännen överprövar den nationella läroplanen och gör egna tolkningar av vad som är viktigast. Hela läroplanen gäller, överallt, alltid och för alla. Skolplanerna har lett till otydlighet i styrningen och tagit ifrån rektorerna en del av ansvaret och befogenheterna. Och kvalitetsredovisningarna blev inte det som de var tänkta att vara. Lite för tandlöst och ljummet för att fungera som effektiv uppföljning eller konsumentinformation. Som grund för egen kvalitetsutveckling kan de fungera bra, om de görs på rätt sätt, men inte som utvärdering.

Borttagandet av skolplanerna och kvalitetsredovisningarna är två exempel på att vi nu förenklar styrningen av skolan.

Som vanligt är Marie Granlunds (s) kommentar helt malplacerad och hon visar återigen att hon inte vet vad hon pratar om. "Om man vill ha en likvärdig skola måste man nationella regler", säger hon. Men hallå - likvärdigheten sitter ju i den nationella läroplanen (och effektivare uppföljning) och inte i 290 skolplaner. Hur kan 290 olika kommunala skolplaner garantera en nationell likvärdighet? Det är ett helt obegripligt dumt argument.

2 kommentarer:

Bibi sa...

Undrar just om även förskolan är med i detta, men det tar jag för givet!
Tror också att denna något luddiga version av utvärdering går att undvara.
Nya ideér kommer säkert!!
/Bibi

The Bookworm sa...

Jättebra! det finns regler och de ska följas och som du säger - det är resultaten som betyder något. Dessutom, återigen, måste en skollednings fokus vara att säkra kvaliteten i verksamheten och inte att skriva rapporter osv. De behövs i verksamheten för att utveckla oss på "lärargolvet", eller åtminstone hinna bilda sig en uppfattning om den kvalitet jag har i mitt klassrum och i min undervisning.