14 maj, 2009

Lika villkor

Idag har vi slutjusterat betänkandet om Offentliga bidrag på lika villkor i utbildningsutskottet. Syftet är att skapa så likvärdiga villkor som möjligt mellan kommunala skolor och friskolor. Debatt och beslut blir 10 juni.

Två tydliga alternativ står emot varandra: Allianspartierna mot socialdemokraterna och vänstern. Miljöpartiet står någonstans mittemellan, gillar grundtanken men är emot några detaljer.

Det är intressant att socialdemokraterna väljer att göra upp med vänsterpartiet om friskolorna. Det är ett parti som avskyr friskolor och konsekvent motsätter sig att nya ska få starta. Det är lite illavarslande att sossarna söker sig vänsterut i den här frågan.

Med vårt förslag så talar vi tydligt om vad skolpengen ska innehålla (undervisning, böcker, mat, lokaler etc), det har varit upp till tolkning hittills och att vissa kommuner missköter sig gör nu att även de som sköter sig får acceptera en tydligare reglering. Förslaget innebär också att friskolorna ska få möjlighet att pröva skolpengen i domstol, det kan man inte idag. Det blir mer rättsäkert.

Det här motsätter sig socialdemokraterna, de vill avslå hela förslaget. Hur kan de med trovärdighet och någon heder kvar i kroppen säga att de vill ha lika villkor, när de inte lagt ett strå i kors för att åstadkomma det under sina 12 år vid makten och nu är emot de förslag vi avser genomföra? Ser de inte att flera kommuner fuskar och att en mängd friskolor tvingas leva på nåder? Jag har faktiskt aldrig hört en socialdemokrat säga något om detta, som visar att de ens förstått problemen och varför det är viktigt med en förändring.

Inga kommentarer: