05 maj, 2009

Mobbning i Ockelbo

Några föräldrar anställer nu en livvakt för att deras elvaårige son tryggt ska kunna gå i skolan. (Arbetarbladet, Aftonbladet, Expressen, SvD, TV4).

Jag förstår föräldrarna, men blir rasande över att det kan gå så långt. En skola som brister i att garantera alla elever - varenda en! - en trygg skolgång förtjänar hård kritik. Vi tvingar en miljon ungdomar till skolan med skolplikt och hot om böter och polishämtning om de inte kommer självmant. Det minsta man kan begära är att de kommer till en trygg skola, utan våld och mobbning. Nu får föräldrarna ta saken i egna händer, bedrövligt!

Skolan har instrument att agera och vi har t o m gett dem ökade möjligheter att göra det. Nu handlar det om ledarskap och vilja, om prioritering och att våga se och handla. I yttersta fall kan man faktiskt flytta på mobbare numera, tack vare den borgerliga regeringen. Att anställa en livvakt är inget man som förälder gör i första taget. Det har gått väldigt långt innan dess. En lång sträcka av samtal med lärare och rektor, som uppenbarligen i det här fallet inte gett tillfredsställande resultat. När vuxna inte reagerar tillräckligt så upplevs det som att mobbningen är okej och signalen är att vuxenvärlden inte bryr sig. Det är ett svek utan like.

Nu ska man inte döma allt på en tidningsartikel. Men att det stod illa till i Ockelbos skolor var uppenbart för omvärlden för åtminstone ett år sedan. Då skrev Skolverket i inspektionen över Ockelbos skolor att det "finns allvarliga brister i den obligatoriska särskolan och brister i grundskolan som är närmast genomgående."

Och vidare: "Det förekommer trakasserier eller annan kränkande behandling i nästan samtliga grundskolor och det har inte vidtagits tillräckliga åtgärder för att förebygga och förhindra detta. Kommunen måste omgående säkerställa att åtgärder vidtas för att komma till rätta med kränkningarna."

Bland brister som måste åtgärdas på just Gäverängeskolan står bl a följande:

"Rektorn har inte i tillräcklig utsträckning vidtagit åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling (7-8 §§ lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever).

Varför händer inget? Är de styrande sossarna i Ockelbo helt handlingsförlamade??? De borde skämmas i Ockelbo om de inte tagit krafttag mot detta. En skola som inte tar i med hårdhandskarna mot mobbning borde få statens hårda hand över sig.

Ockelbo är tyvärr inget undantag, tusentals barn har klumpar i magen varje dag de ska gå till skolan. Det finns framgångsrika metoder mot mobbning - använd dem!

Jag hoppas att vi i den nya skollagen ger möjlighet till tuffa sanktioner. Finansinspektionen kan stänga banker - varför ska inte Skolinspektionen kunna stänga skolor? Ellre döma ut saftiga böter mot kommuner och skolor med uppenbara kvalitetsbrister och där de trots påpekanden inte kommer till rätta med dem. Eller en möjlighet att avsätta ledningen. Det här duger verkligen inte.

5 kommentarer:

Slacko sa...

Stäng av de bråkiga eleverna från skolan. De har miskött sig och har inget på en skola att göra tills de lärt sig att uppföra sig. Gå i skola är en förmån, ingen rättighet.
Sen kan de ju fundera på hur bra de kommer klara sig i livet utan grundskola... då kanske de fattar att man måste respektera varandra och uppföra sig i skolan.

Mikey sa...

Ja precis, stäng av dom, eller bryt upp gänget o flytta dom till andra klasser alternativt skolor.

Anonym sa...

Vad gör mobbarnas föräldrar undrar jag ofta. Deras ansvar i sammanhanget är STORT. Man måste ställa större kvar på dem och sluta beskriva mobbningen som ett tillkortakommande av skolan enbart. Mobbning via sms, chatsidor m m är exempel på sånt skolan inte kan lastas för./Malles

Mats Gerdau sa...

Möjligheten att flytta eller stänga av elever ska man bara använda i yttersta nödfall tycker jag. Det borde inte behöva gå så långt att det blir nödvändigt.

Jag kan hålla med om att man verkligen undrar var föräldrarna finns. Samtidigt kan man inte skuldbelägga barn för att de har föräldrar som brister. När föräldrar inte tar sitt ansvar måste skolan stå stark och träda in. Därför undrar jag ännu mer var lärarna och andra vuxna i skolan är? Att se mellan fingarna är det värsta svek de kan utsätta en ungdom för. Det finns ju verksamma metoder för att skapa trygghet och lugn i skolan och det kostar inte särskilt mycket. Varför använder man inte dem???

Anonym sa...

Det här handlar inte om föräldrar eller skola som brister. Det här handlar om ett gäng missanpassade ungdomar som inte inser vikten av personligt ansvar. Handling och konsekvens. Den största tjänst man kan göra dessa är att med bestämdhet markera deras övertramp, avstänga dom från skolan och åtala dom för sina handlingar. Allt annat är brist på klarsynthet och sunt förnuft från samhället och skolan.