31 maj, 2009

Nya skollagen inom någon vecka

Alliansregeringens förslag till ny skollag skickas ut på bred remiss före midsommar. Väldigt mycket senare än tänkt från början, kan man väl tillägga. Det var en av de första frågorna vi tog tag i efter valet. Jag minns ett möte kring jul 2006, då departementstjänstemännen föredrog ärendet och sa att ett nytt förslag med Alliansens förslag inarbetade skulle kunna vara klart före jul 2007... Nu blev det ytterligare ett och ett halvt år senare.

Men vi lyckas där de rödgröna aldrig lyckades. Den parlamentariska skollagskommittén som tillsattes 1999 blev en lagrådsremiss som Baylan skickade ut 2005. Han lyckades aldrig samla det stöd som behövdes och s-regeringen la därför ingen proposition.

Skollagen lär vara en av Sveriges största lagar. Remissutgåvan lär vara på 1500 sidor... På något sätt förstår man att det tar tid. Det viktigaste måste ju dock vara vad som står i lagen och inte exakt när den kommer. Och då man man ju välja att lyfta ut olika delar. Jag hade väl inte riktigt valt de frågor och exempel som utbildningsministern gör. Ena dagen är det hårdgranskning och stängningshot mot religiösa friskolor, nästa dag obligatorisk sexundervisning (DN idag). Min bild är inte att detta är skolans två största problem. Befrielse från undervisning är inte så vanligt. Det är vanlig med olovlig frånvaro och det kommer man inte till rätta med med det här förslaget heller. Och inte med polishämtning heller. Det handlar om att motivera ungdomarna så att de vill lära sig och gå i skolan.

Jag hade hellre lyft frågor om mobbning, kunskapsluckor och hur skolan bättre ska följa med i samhällsutvecklingen. Men det kanske kommer.

Det finns ju så mycket mer att säga om skollagen, men jag väntar tills allt är presenterat. För egen del tycker jag i alla falla att skollagen ska vara ett modernt dokument där varje barns och ungdoms rätt till undervisning av hög kvalitet säkras och där var och en för rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Den bilden av valfrihet, kvalitet och likvärdighet i landet är viktig att ha med sig när alla detaljer kommer att stötas och blötas framöver.

Inga kommentarer: