10 maj, 2009

Elever ger lärare bra betyg

Malmö har kört igång sitt kritiserade försök med att eleverna skulle utvärdera sina lärare och sin skolgång, "betygsätta" sina lärare kallades det. LR gillade det inte, inte moderaterna i Malmö heller.

Nu har den första redovisningen av elevernas uppfattning kommit. Bra betyg, enligt radion.

Det kanske inte var så farligt, trots allt. Många överord i debatten. En seriös och väl gjord utvärdering av lärarnas insatser behövs och det är rätt viktigt att eleverna får vara med och tala om vad de tycker. Det är självklart ingen absolut sanning, men något kan de nog bidra med. Om man är beredd att lyssna så får man ofta bra svar, som kan leda till förbättringar. Och utan utvärdering - hur ska man då kunna värdera lärarnas insatser och göra en korrekt lönerevision?

Var är LR:s kommentarer nu?

3 kommentarer:

The Bookworm sa...

Bra tycker jag. Jag låter själv mina elever betygsätta min insats då och då, mer informellt. Så länge detta nyttjas som ett komplement kan det bara vara bra. Det är dock viktigare att våra skolledningar visar ett större, betydligt större, ansvar för det pedagogiska ledarskapet. För en skolledning utan hela bilden blir inte elevernas uvärdering satt i rätt sammanhang. Det är där problemet och lärares oro ligger tror jag.

Mats Gerdau sa...

Håller helt med! Det är märkligt att så många rektorer inte varit varit med på sina lärares lektioner. Man behöver som du skriver flera sätt att utvärdera.

Ulf/pedplan.se sa...

Utvärdering eller betygssättning, det bollas lite olyckligt med begreppen. Betyg i skolans värld är myndighetsutövning som är målstyrt, medan betygsättning i andra sammanhang kan vara helt personligt färgat. (Getingar, filmklappor m.m.) Utvärdering, däremot, tycker jag är en annan sak. Nyttigt, men det kräver att både lärare och elever är införstådda med vilka mål som det siktades mot. Dessutom, det krävs upprensning av mängden olika arbetsuppgifter en lärare ska göra. Att lärare även ska administrera elevers bedömning av lärarinsatsen kanske inte är ett steg i rätt riktning, eller?