23 maj, 2009

Muskler mot dåliga skolor

Äntligen kommer nu förslaget som ska stoppa dåliga skolor (DN). Skolinspektionen ska få muskler att ingripa när det brister, något som jag efterlyst länge. Efter Skolinspektionens granskning av skolorna i Gällivare för ett och ett halvt år sedan blev det ganska uppenbart att staten måste ha sanktionsmöjligheter, det skrev jag om här. Nu får dom det.

Egentligen är det väl rätt märkligt att Bilbesiktningen kan belägga usla bilar med både ombesiktning och körförbud och att Finansinspektionen kan avsätta styrelser i misskötta banker? Men mot dåliga skolor finns hittills bara ett varnande pekfinger och det har ju bevisligen inte hjälpt tillräckligt. I sossarnas värld har det på något sätt varit självklart att en offentlig service per automatik är bra, och så är det ju inte. Höga kvalitetskrav ska ställas på alla, både kommunala skolor och friskolor. Där det brister ska åtgärder sättas in. Om de inte ger resultat så trappar man upp sanktionerna, där den yttersta konsekvensen kan bli omedelbar stängning. Äntligen lite muskler!

Däremot kan jag fundera lite över Jan Björklunds exempel på vilka problem som man ska komma till rätta med, med detta förslag. Glädjebetyg, religiös indoktrinering och obehöriga lärare, säger han. Ärligt talat tror jag inte att detta är skolans största problem, det finns mycket värre.

Professor Christina Cliffordson vid Göteborgs Universitet, som forskat om just betygen, hävdar t ex att betygsinflation förekom tidigare, när det inte fanns nationella betygskriterier för MVG. Sedan 2003 kan man inte se någon systematisk betygsinflation (rapport här). Korrekta betyg uppnår man nog bättre med nationella prov och tydligare betygskriterier och båda är ju på gång. Inspektionen kommer inte att ha resurser att leta efter enskilda elever som fått glädjebetyg.

Religiös indoktrinering vid konfessionella friskolor har Skolverket granskat på längden och tvären och inte funnit belägg för. Inte fler brister i konfessionella skolor, skriver de bland annat i en rapport. Jag har också sett att småländska Gislavet haft konfirmationsundervisning som tillval i den kommunala skolan, så att tro att det bara är de av vissa så förhatliga friskolorna som har konfessionella inslag är fel.

Och hur vanligt är det att skolor systematiskt anställer obehöriga lärare, när det finns behöriga att tillgå? Att det är många obehöriga lärare i skolorna beror nog mer på att det är små ämnen med få undervisningstimmar. Jag vet också en del skolor som anställer yrkesskickliga designers, IT-tekniker mm som lärare på yrkesprogram i gymnasiet helt enkelt därför att det är där den bästa kompetensen finns. Obehöriga lärare är ett oskick, visst. Men böter mot detta som generell metod är jag tveksam till.

Visst förekommer både glädjebetyg, indoktrinering och medveten anställning av obehöriga lärare när behöriga (och kompetenta) finns att tillgå. Men det finns större problem. Varför lyfter han fram dessa?

Bristerna i Gällivares skolväsende verkar exempelvis vara ganska omfattande och de är mer alarmerande. Elevernas undervisningstid går förlorad, oacceptabelt låga resultat, inga fungerande scheman under flera år, säger Skolverket. Det känns som påtagligt och allvarligt problem som måste åtgäras.

Eller en omfattande mobbning. Skadestånd för den som mobbats kan dömas ut om skolan inte gjort tillräcklig, men det är en snårig bevisföring. Ockelbo för någon månad sedan, exempelvis. Det påtalades vid inspektionen för över ett år sedan, men inget har hänt. Föräldrar anställde en livvakt för att sonen skulle våga gå till skolan, så ska det inte behöva vara.

Eller riktigt låga resultat, som i Vårgårda som nu ligger på jumboplatsen i landet. Det är inte okej att meritvärdet är så lågt (176). Eller att 42% av eleverna i Kalix inte når G i alla ämnen.

Jag hoppas verkligen att sanktionerna används mot dålig kvalitet och inte mot brister i regelefterlevnad. Skolor som inte är trygga och där eleverna inte lär sig tillräckligt ska få inspektionen på sig. Om man slarvat med att upprätta likabehandlingsplanen - men är en lugn och trygg skola utan mobbning, trakasserier och diskriminering - så bör det inte bli viten.

För det är ju just detta det handlar om. Fokus måste ligga på outcome, om man når målen. Bilbesiktningen slår ju ned på om bromsarna tar för dåligt, inte för att man saknar en plan för hur man ska serva dem och byta olja. Det är funktionaliteten och resultaten är det viktiga, tycker jag.

Det blir lite intressant att se oppositionens reaktion mot detta? För eller emot? Mitt tips: emot.

Inga kommentarer: