13 maj, 2009

Vad är rättvis moms till friskolor?

Friskolorna har inte rätt att dra av sina momskostnader, vilket de kommunala skolorna kan. I praktiken innebär det att pengarna räcker längre för de kommunala skolorna, om de får exakt lika mycket i kronor räknat. Därför får kommunerna söka extra statsbidrag på 6% av de belopp de betalar ut till friskolor och annan verksamhet som drivs i privat regi för att kunna kompensera dem.

Friskolorna får kompensation för sina merkostnader, kommunerna går skadeslösa och det blir lika villkor. Det vore rätt enkelt. Men varför ska saker och ting vara enkla?

Kommunerna gör på olika sätt idag. Alla söker 6% i statsbidrag, men betalar ut olika mycket till friskolorna. De flesta transporterar iväg 6%, men vissa behåller en del själva. Konkurrensrådet utredde hur det såg ut 2003 (Rapporten här). Där framgår att Uppsala betalar ut 3%, Höganäs 3-4% på mat och läromedel, Nacka 6% etc.

Varför är det så olika? Att en del kommuner behåller en del pengar själva gillar jag inte. Det är ju en form av statsbidragsbedrägeri. Pengarna ska gå till att kompensera friskolorna för deras merkostnader, inte gå in i kommunernas svarta hål. Det måste det bli slut på!

Men hur vet vi att vilken procentsats som är den rätta? 6%? 3%? 7%? I rapporten redovisar Konkurrensrådet bakgrunden. 6% härrör från beräkningar som gjordes 1991, när hela statsbidragssystemet gjordes om och kommunerna fick rätt att dra av sin ingående moms. Då beräknade man de privata aktörernas momskostnader tlil 6% - och voila! Det är det som fortfarande gäller.
Sossarna verkar inte ha ägnat frågan någon större uppmärksamhet under sina 12 år vid makten. När matmomsen sänkts till 12% och bokmomsen till 6%, en ny gymnasieskola införts och friskolorna vuxit till över 1 000 och 18 år gått, så kan man ju tycka att det är dags att se över nivån och friskolornas momskostnader. Tanken är ju att de ska kompenseras för sina merkostnader, vare sig mer eller mindre, och att kommunerna inte ska sko sig på kalaset. Jag hoppas att regeringen ser över detta.
Man kan tycka att någon liten procentenhet hit eller dit inte spelar så stor roll, men verkligheten är en annan. 1 procentenhet kan betyda 200 000 kronor för en vanlig friskola och uppåt 100 miljoner kronor för staten. Det känns alltså rätt viktigt för alla parter att kompensationen hamnar på rätt nivå.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Vad händer/hände med tidigare förslag om lika villkor för kommunala och friskolor, speciellt med avseende på momsen.
Ska friskolan fortsätta att betala mer än de kommunala skolorna för ex v skolmaten?
Lika villkor för alla!

Mats Gerdau sa...

Vi beslutade i juni om Lika villkor för kommunala skolor och friskolor. Där framgår bl a att momskompensation ska utgå med 6% fr o m 1 januari 2010. Nu vet vi inte om det är en rätt nivå, därför utreder Statskontoret detta. Men tillsvidare är det 6% som kommunerna måste lägga på skolpengen. I beslutet framgår också att kommunen inte får göra skolpliktsavdrag och hur man ska hantera lokaler etc så att det blir lika villkor. Det blir intressant att se hur det faller ut i kommunerna...

Anonym sa...

Tack för ditt snabba svar.
Måste ändå få ställa ytterligare en fråga: När en friskola ex v serverar skolmat, köper böcker till skolan eller annat undervisningsmaterial betalar friskolan 25 % moms som inte är avdragsgill. När en kommunal skola serverar skolmat, köper material eller tjänster är momsen helt avdragsgill, rätt eller fel?

Mats Gerdau sa...

Hej, ja du har uppfattat det helt rätt. Friskolan kan inte dra av sina momskostnader, vilket kommunen kan. Därav ska friskolorna få ett påslag på 6% på sitt bidrag så att de kommunala skolorna och friskolorna får lika mycket pengar att röra sig med i realiteten. Lycka till i diskussionen med kommunen!

Anonym sa...

Du önskar lycka till i diskussionerna med kommunen. Tack!
Innebär beslutet i juni 2009 att det fortfarande är upp till resp kommun om de går med på den 6 procentiga höjningen av skolpengen eller kan man som friskola automatiskt öka på skolpengen, med stöd av regeringens beslut och begära en 6 % ökning per elev av skolpengen fr o m 1 jan 2010?

Mats Gerdau sa...

Hej, kommunen är skyldig att lägga på 6 procents momskompensation på skolpengen. I beslutet står det tydligt hur skolpengen ska räknas fram och vad som ska ingå. Rekommenderar en läsning av beslutet!

Utskottets förslag och riksdagens beslut här. http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3322&dok_id=GW01UbU13

Regeringens proposition här:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GW03171

Anonym sa...

Tack åter igen för ditt svar.
Jag har sökt denna info tidigare men ej hittat den, nu vet jag var den finns.
Ber att få hålla kontakten i moms frågan och kanske även få tillfälle att diskutera andra frågor som rör skolan med dig då du är kunnig och insatt i detta.