30 april, 2009

Tänk om det otänkbara inträffar...

Skulle Sverige kunna få en kommunist som skolminister?

Ja, det är väl precis det som Mona Sahlin propagerar för och som s-v-mp-samarbetet innebär?! Och så är det i Norge, där är både finans- och utbildningsministrarna vänsterpartister. Så varför inte i Sverige? Många tror inte att det är en realistisk tanke, de skrattar när jag hävdar att en röst på Mona Sahlin är en röst på kommunister i regeringen.

I Norge föreslår vänstern nu att de fåtaliga friskolorna ska förbjudas. I Norge tillåts i princip endast friskolor som har andra pedagogiska och religiösa inriktningar än de kommunala. De vill vänstern nu avskaffa (här).

I Sverige är det nästan likadant. Det svenska vänsterpartiet är inte särskilt reformerat. Partiprogrammet handlar mycket om marxism, socialism, samhälleligt ägande och avskaffande av kapitalism och marknadsekonomi. Och då är det partiprogrammet anno 2008 jag refererar till, inte 1968. Om skolan står inte så mycket, men följande hittade jag: "Vars och ens möjlighet att få en god utbildning ska säkerställas i en offentligt driven, avgiftsfri och betygsfri skola." (s 36).

I parti- och kommittémotioner konkretiserar Lars Ohly, Rossana Dinamarca m fl vad de vill. Det ska bli ett omedelbart stopp för nya friskolor, en stopplag. Friskolorna ska få mindre pengar och inte kunna få skolpengen prövad i domstol. Den kvarts miljon barn och ungdomar som går i friskolor vill nog veta vad som händer om de röda tar över. Det blir intressant att se om de röda kan enas om synen på skolan.

Mona Sahlin borde i alla fall ta tillfället i akt i morgon på 1 maj att deklarera att alternativ och mångfald behövs i Sverige, också i skolan. Det är bra för jobben och framtiden, frånsett det självklara att som förälder få bestämma var de egna barnen ska gå i skolan.

2 kommentarer:

Mats Åkesson sa...

Det är bättre med en demokratisk vänsterpartist än en folkpartist med en grumlig demokratisyn. Varför har han en grumlig demokratisyn, jo han vill att en majoritet av gymnasielverna ska få en sämre demkratiutbildning då dessa ska läsa 50 % mindre samhällskunskap

Anonym sa...

Re: MÅ.
Du skriver "en demokratisk vänsterpartist", det är en oxymoron - en språklig och faktisk antites, medan Batongjanne bara är reaktionär och icke driven av utbildningsforskningens rön utan av ideologi. Men ideologien var, är och förbliver demokratisk.

Tvivla icke på Batongjannes demokratietos. Han var, är och förbliver demokrat till skillnad från vänsterpartiet.