07 april, 2009

17 miljarder till kommunerna

Så presenterade regeringen det efterlängtade förslaget om extra pengar till kommuner, 17 miljarder extra under tre år (DN). Det ger ett stort utrymme att behålla lärare och prioritera kvalitetsutvecklingen i skolan. Men att kompensera för sjunkande elevantal kommer aldrig att gå och ska inte gå heller.

Lika viktigt som pengarna är beskedet att kommuerna ska få möjlighet att spara under goda år för att använda under sämre år, precis som staten nu gör. Det är ett bra besked som gör det möjligt för kommunerna att ha en bättre ekonomisk planering. Dagens modell med krav på ständiga överskott kan man ju säga är en gigantisk förmögenhetsöverföring från medborgarna till kommunerna, en form av smygsocialisering. Det är bra att det ändras nu så att man kan använda upparbetade överskott och klara både konjunkurförändringar och elevsvackor lite bättre.

Men visst är det märkligt att en del kommuner mitt under brinnande högkonjunktur går med stora underskott? S-styrda Vansbro har visst gått med underskott de senaste 9 åren. Och inget händer. Hur kan bankerna fortsätta låna ut pengar till sådana kommuner? De blir lite medskyldiga eftersom de bidrar till att kommunen inte vidtar de åtgärder de måste. Säkert bedömer de risken att låna ut pengarna som minimala, kommunen kan ju inte gå i konkurs. Eller kan den det?

Man funderar ju lite över revisionens roll och innebörden i kommunallagen om "god ekonomisk hushållning". Varför går det inte att utkräva ansvar?

Inga kommentarer: