24 april, 2009

Ny s-ledning för skolan ett fattigdomsbevis

Mona Sahlin petar Marie Granlund och utser Anneli Hulthén till ny talesperson i skolfrågor för socialdemokraterna, rapporterar media och även socialdemokraterna själva. Marie Granlund är alltså ointressant numera, det är ju bra att komma ihåg i framtida debatter i riksdagen. Hennes ord är inget värda och lika bra är väl det. Det kom inget nytt därifrån. Hon lämnar inget större avtryck efter två och ett halvt år på posten.

Hulthén är kommunalråd i Göteborg, en kommun som sossarna styrt i evinnerliga tider med ett kort avbrott 1991-1994. Man borde alltså kunna vänta sig att som skolan sköts i Göteborg är ett riktmärke på hur skolan i landet ska skötas, om sossarna får bestämma.

Vad vet vi om skolsituationen i Göteborg?

Först är det stadsdelsnämnder och väldigt klåfingriga politiker som lägger sig i deltajer. Det är långt från de självstyrande skolor som sossarna lanserade för några dagar sedan. Lärare och rektorer är rätt bakbundna. När jag träffade IV-personal i februari så framkom ett väldigt stort missnöje med ledningen i kommunen.

För det andra sjunker elevernas kunskapsresultat i Göteborg. För 15 år sedan var Göteborg rätt väl ansett i skolkretsar, men stadsdelsnämnderna och den förda politiken har gjort att utvecklingen avstannat och resultaten sjunker. Från att ha överträffat förväntningarna i SALSA-modellen så är det nu minusvärden. 30% var inte godkända i alla ämnen när de lämnade grundskolan förra våren, för 10 år sedan var det "bara" 25%. År efter år sjunker andelen som är behöriga till gymnasiet och har aldrig varit så hög som nu. Samma trend finns beträffande de nationella proven i nian. 2005 var det 15% som inte nådde målen i minst ett ämne, senast var det 20%. Riktigt usel utveckling, alltså.

För det tredje måste man väl nämna dagisköer. Göteborg har aldrig uppfyllt barnomsorgsgarantin, säger Skolverket. Trots att lagen tillkom på 90-talet så fixar inte Göteborg utbyggnaden, vilket känns oerhört nonchalant mot alla föräldrar. Och privata alternativ stoppas, trots att det finns behov av fler platser.

För det fjärde så motarbetar Göteborg allt vad valfrihet och friskolor heter. De säger nej till alla nya som vill starta. De fuskar med skolpengen, det har t o m Kammarrätten kommit fram till. De gör massor av konstiga avdrag och räknar inte upp skolpengen till friskolorna på samma sätt som till de kommunala skolorna. Minst 30 miljoner kronor "stal" man från friskolorna 2006, men har inte betalat tillbaka tillbaka dem än och lika illa var det för 2007 och 2008. Det är ett utstuderat elakt sätt att svälta ut friskolorna.

För det femte så ligger Göteborg i botten vad gäller lärarlöner, på plats 222. Snittlönen är 23 300 kronor i månaden, att jämföra med 26 100 i Stockholm och 25 300 i Mölndal. Det visar lite hur sossarna i Göteborg värderar sina lärare.

För det sjätte satsar Göteborg inte på skolan rent ekonomiskt. Kostnaden per grundskoleelev är 10 000 lägre per elev i Göteborg jämfört med Stockholm, fast kostnadsläget borde vara ungefär detsamma.

Det är inte så mycket som talar för Göteborg. Varför hämtar Sahlin sin främsta talesperson i skolfrågor därifrån??? Bevare oss för att få Göteborg som föredöme. Har de inget mer nytänkande att komma med så är de i sanning ett fattigt parti. Något mer spännande och utmanande borde väl finnas?!

Inga kommentarer: