27 april, 2009

Man behöver utvärdera lärarna. Också.

Eleverna vill gärna vara med och utvärdera sina lärare, visar en undersökning som ett antal tidningar gemensamt gjort (DN, GP, Norran, Smålandsposten). Det blir ju mer konfliktladdar om man säger "betygsätta" och det är väl det tidningarna säljer på. Men en seriös utvärdering där eleverna kommer till tals och talar om vad de tycker om lärarnas insatser - förberedelser, hjälp om man inte förstår, sätt att redovisa vad man lärt sig, innehåll etc - behövs ju verkligen.

Lärarna är de som betyder mest för elevernas lärande. Då måste man ju också utvärdera deras insatser, det borde ju inte vara kontroversiellt alls.

Tillsammans med Maria Stockhaus så höll jag i ett seminarium på just detta tema på vår kommunala rikskonferens i Örebro i fredags. Medverkade gjorde Metta Fjelkner (LR:s ordförande), forskaren Trevor Dolan, Josefine Bladh (ordf i Sveriges elevråd SVEA) och rektorn Björn Kullgard. De var faktiskt rätt överens, även om vi försökte provocera lite. Alla tyckte att det behövs en utvärdering av lärarnas insatser och att eleverna måste få delta (även LR!).

Därför är det lite märkligt att läsa artiklarna, där samma personer verkar vara mer oense. Frågan är snarare HUR det görs, än ATT det görs. Både Metta och Trevor hade väldiga synpunkter på hur man gör i Malmö (dåliga frågor, förenklat etc). Men båda tyckte samtidigt att man måste utvärdera lärarnas insatser. Även LR ser det som viktigt att ha bra underlag i de utvecklingssamtal som lärarna har med sina chefer. Och i allt kvalitetsarbete måste man ju veta hur det är för att kunna bli bättre, så även här.

Samtidigt verkar deras inställning lite kluven. Metta menade att utvärdering av lärarnas kurser och lektioner redan görs av i princip alla lärare, och det var samma reaktion som rektor Kullgard fick av sina lärare när de genomförde detta på hans skola. Men elever och föräldrar upplever inte att det görs, i alla fall inte så att det märks, sa både vår Josefine och samma sak bekräftades av de knappa 100 deltagarna på seminariet genom en enkel handuppräckning.

Varför är vi så rädda för utvärdering i Sverige? Och varför är lärarna rädda för att vara tydliga med detta? Precis som eleverna är jag övertygad om att lärarna skulle få bra omdömen. De flesta elever gillar sina lärare och tycker att de är duktiga. Är det dåligt självförtroende i lärarkåren som speglar oviljan? I så fall - räta på ryggen!

1 kommentar:

Tobias Revenäs sa...

Håller med om att lärarnas insats behöver utvärderras för att kunna förbättras. De som påverkas och vet mest om lärarna är eleverna, så deras åsikter är viktiga.

Se mina debattartiklar i VLT:
http://vlt.se/asikter/debatt/1.369726
http://vlt.se/asikter/debatt/1.370336

http://revenas.blogspot.com/