18 april, 2009

Mer tvång med kommunisterna

Samtidigt som socialdemokraterna vill ha friare skolor föreslår vänstern mer tvång för ungdomarna.

Det är Rossana Dinamarca som styr vänsterns skolpolitik. Hon vill nu göra gymnasiet obligatoriskt och skolplikten tolvårig (SvD). Mer tvång, kommunisternas parti känns igen. Tidigare har det varit förbud mot läxor och bort med betygen. Jag bävar för kommunister i regeringen.

Exakt vilket problem löses med detta förslag? Faktiskt inget alls, det blir bara mer statlig styrning av våra liv. Alla ska passa in i en kollektiv lösning. Trots att grundskolan idag är obligatorisk finns det tusentals elever som inte är där av olika skäl. Och avhoppen från gymnasiet är stora. Skulle de komma dit om det blev obligatoriskt? Vänsterns idé utgår från föreställningen att många elever inte FÅR komma till gymnasiet idag, men det finns faktiskt inte en enda ungdom som stängs ute i Sverige. Det handlar nog mer om att alla ska stöpas i samma form för Dinamarca, om jag känner henne rätt.

Nej, det är andra lösningar som måste till än mer kollektivism. Vänstern visar återigen att de är helt ute och cyklar i sin skolpolitik. De är som vanligt helt världsfrånvända.

Inga kommentarer: