29 april, 2009

Två intressanta träffar idag

Idag har jag träffat två organisationer och båda mötena var intressanta fast lite utifrån olika synvinklar. Först var det Barnverket och sedan Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor.

Barnverket blev jag inte riktigt klok på, de verkade mest vilja skälla på Björklund och glömma vilka som orsakat dagens prolem i skolan. En av de vi träffade hade en väldigt elitistisk syn. Hon tyckte inte att läroplanerna och kursplanerna behövde vara begripliga för föräldrar och elever, det räckte med att pedagogerna förstod. Helt vansinnigt synsätt, enligt min mening. Om eleverna ska kunna ta ett ansvar för sitt lärande och föräldrarna involveras mer så måste de ju förstå mål och betygskriterier. Jag förstår inte hur de tänker alls. Deras bild är helt främmande för mig. Likadant var det med deras krav på föräldrastyrelser (avlönade!) i skolan. De var så fokuserade på en endaste lösning att de verkade missa själva målet - friare skolor som får fatta egna beslut och kan möta varje barn. Föräldraengagemang får man inte bara med en styrelse med 5-6 föräldrar, ska inte övriga 400 föräldrar på en vanlig skola ha inflytande? Även det blir lite elitistiskt, någon ska representera andra fast det är en ganska liten verksamhet så att alla kan bli delaktiga.

Det andra mötet var mer spännande. Viktor Rydbergs skolor vill starta lärarutbildning i samarbete med Åbo Akademi och det känns verkligen utmanande och välbehövligt. Dagens lärarutbildare skulle må väl av lite konkurrens, i synnerhet med finska influenser eftersom Finland har mycket att bidra med vad gäller lärarutbildning och lärarnas status. De vill bara utbilda högstadie- och gymnasielärare och bara i pedagogik, ämneskunskaperna förutsätts studenterna ha fått någon annanstans. Jag tror på den här idén och hoppas att den kan förverkligas om inte allt för avlägsen framtid, men det finns väl alltid någon som ser hinder i detta också...

Inga kommentarer: