28 april, 2009

En bättre gymnasieskola ser dagens ljus

Idag har utbildningsministern presenterat Alliansens lagrådsremiss om en ny gymnasieskola. Äntligen, kan man säga. Den är efterlängtad och välbehövlig.

30 000 ungdomar träder varje år in i vuxenvärlden utan de kunskaper de behöver för att klara sig, säger Skolverket, och den förra regeringen hade inte kraften att ändra på det. Avhoppen från gymnasiet är stora (25%) och dyra (kostar minst 1 miljard kronor). Tusentals elever går in i väggen och misslyckas, i stället för att känna lärandet glädje. Kanske finns det ett samband mellan att 25% hoppar av gymnasiet och att ungdomsarbetslösheten är 25%?!

Nu bygger vi nytt från grunden i stället. Och det är roligt att konstatera att det inte blir precis som utredaren Anita Ferm föreslagit, det finns väsentliga förändringar/förbättringar. Regeringen har lyssnat på kloka remissynpunkter, bl a om det lokala friutrymmet.

Att det blir en tydligare uppdelning i yrkesprogram och högskoleförberedande program tror jag är en av de viktigaste och bästa förändringarna. Det bottnar i en insikt att alla inte vill eller behöver bli akademiker, yrkeskunskaper ska inte längre nedvärderas. Alla som vill ska kunna få behörighet till högskolan, men ingen tvingas till det. Det är en frihetlig och individualistisk väg som jag tror på. Samtidigt får arbetslivet större inflytande över innehållet, vilket borgar för att de olika programmen kommer att fyllas med relevant innehåll.

Vi ställer också mer realistiska förkunskapskrav på ungdomarna. Det räcker inte med att ha vistats i grundskolan och bli godkänd i tre ämnen för att komma in på gymnasiet, man måste ha vissa förkunskaper också och de höjer vi nu. Det gör vi för att minska avhoppen och se till att ungdomarna klarar det program de valt, det är en i sanning mänsklig politik som inte låter dem misslyckas.

Det jag varit mest orolig för var Ferms förslag om att allt lokalt inflytande i form av specialutformade program och lokala kurser skulle försvinna och så blir det nu gudskelov inte. Regeringen slår fast att det är viktigt även fortsättningsvis, men att det måste kvalitetssäkras vilket inte sker i dag i de kommunala skolorna. Så här står det t ex på s 85:

"Mot bakgrund av hur snabbt arbetsmarknaden kan förändras och att förutsättningarna varierar i olika delar av landet anser regeringen att det även i fortsättningen bör finnas goda möjligheter till flexibilitet och lokal anpassning av utbildningarna i gymnasieskolan. "

Och på s 86:

"Utbildningar som är efterfrågade och av god kvalitet, men som inte helt ryms inom den nationella programstrukturen, måste kunna anordnas även fortsättningsvis. Det är också av vikt att lokala initiativ till utbildningar, som syftar till att svara mot ett lokalt eller regionalt behov, kan tas om hand."

Precis så har jag argumenterat hela tiden. Skönt att se att det gått hem. De som ville ta bort valfriheten har inte segrat. Det är ju ogräset som ska bort, inte allt som växer i rabatten. Nu finns det utrymme för lokala anpassningar, men kvaliteten säkras bättre. Att det kallas särskilda varaianter i stället för specialutformade program spelar ju ingen roll. Och jag kan också leva med att det blir en statlig prövning.

Visst finns det kritiker även till den här reformen, konstigt vore det annars. Lärarförbundets kritik är lite märklig. De organiserar ju främst yrkeslärarna på gymnasiet men gillar inte att yrkesämnena får en högre status och lyfts fram. Kanske är de så influerade av sossarna på TCO, som tycker samma sak... I sak så har de i alla fall fel. Vi gör det inte svårare för en elev som gått omvårdnadsprogrammet att bli sjuksköterska.

Socialdemokraternas kritik är förutsägbar men obegriplig. De hävdar att det är en reform för arbetslöshet. Men har de inte lärt något alls? Det är ju dagens gymnasieskola, som de skapade, som slår ut ungdomar! När ska de inse hur verkligheten ser ut? Varför inte ägna tiden i opposition åt lite konstruktiv omprövning och självkritik i stället? Det vore mer klädsamt. Och så är det så jääääkla trist att Marie Granlund sin vana trogen ljuger. Hon hävdar att vi nu "berövar" hälften av gymnasieeleverna grundläggande behörighet till högskolan. En lögn blir ju inte sannare för att den upprepas. Sanningen är att inte en enda elev berövas möjlighet att bli behörig till högskolan, det kan var och en som är läskunnig se själv. Är sossarnas egna argument så ihåliga och torftiga att de inte bär sig själva, utan måste kryddas med lögner? Mona Sahlin sa ju i helgen att sossarna varit för gnälliga. Just det! Kanske därför Granlund avpolleterats som skoltalesperson?

Inga kommentarer: