24 augusti, 2009

Granska skolböckerna!

Skolböckerna bör spegla värdegrunden i läroplanerna, eller hur? Det är oklart om det är så idag eller inte. Det är ingen som granskar läromedlen och det tycker jag är en brist, vilket jag också skriver tillsammans med en kollega i Lärarnas Tidning.

Skolböckerna spelar faktiskt en ganska stor roll i att förmedla värderingar och attityder till ungdomarna. Jämställdhet och jämlikhet, tolerans, mångfald och fria från politisk propaganda. Så är det tyvärr inte alltid, vilket också forskare konstaterat. När Skolinspektionen nu ska granska skolorna bättre bör man också granska läromedlen.

Inga kommentarer: