25 augusti, 2009

Varning för Norge

Norge har en vänsterpartist som utbildningsminister, Bård Vegar Solhjell. De rödgröna partierna gick till val senast på att öka statens satsningar på utbildning. Idag läser jag på NRK:s web (norska SVT) att norska statens kaka till utbildning har minskat under innevarande mandatperiod, tvärtemot vad som utlovades före förra valet. Andelen som går till utbildningsväsendet är nu mindre än på 13 år, visar uppgifter från norska Statistisk Sentralbyrå.
Det är helt enkelt annat som prioriteras av den rödgröna regeringen i Norge. Ett varningens exempel även för Sverige, således. Passar bra att påminna om idag när LR arrangerar Skolans Dag. Och en lyckönskan till norska Höyre, som har skolan som en av sina främsta frågor.

Inga kommentarer: