18 augusti, 2009

Trygg med övervakning

Stöldskyddsföreningen skriver idag på SvD Brännpunkt att både elever och föräldrar tycker att kameraövervakning i skolan ger trygghet.


Jag skrev om detta i oktober, då datainspektionen stoppat kameror i bl a Stockholm. Håller helt med om att övervakning kan vara bra för att skapa trygghet och motverka våld, mobbning, knarklangning och skadegörelse. En massiv majoritet (70-90%) av elever, föräldrar och skolpersonal tror att det bidrar till en tryggare vardag och vill tillåta mer kameraövervakning.

Det strider lite mot den allmänna bilden i media av integritetstörstande ungdomar. Fast kanske ser de det inte på samma sätt som övervakning på nätet. Men helt klart finns det en intressekonflikt mellan trygghet och integritet. Kameror i klassrummen, som 70% av eleverna kan tänka sig, ställer jag mig väldigt tveksam till men samtidigt säger det något om hur elever upplever sin vardag. Det är ju inte utan skäl som ungdomarna tycker att det behövs fler kameror för att öka tryggheten.

Helt klart måste mer göras och Datainspektionens hårda regler måste balanseras lite. Och formerna för hur materialet ska lagras och vilka som ska ha tillgång till övervakningsbilderna måste vara väldigt tydliga och brott mot detta bör betraktas som allvarliga ingrepp i integriteten.

Inga kommentarer: