25 augusti, 2009

Skolans Dag - hurra!

Idag är det Skolans Dag, utnämnt av de båda lärarorganisationerna om jag förstår det rätt. Ett bra initiativ. Det skulle kunna vara avstampen för en spännande framtidsdiskussion. Vad vill vi med skolan egentligen? Och vilka reformer behövs för att nå dit?

Det är trist att Lärarförbundet hellre vill ägna dagen åt "en kamp mot nedskärningar, varsel och uppsägningar". Det känns inte så framåtsyftande direkt. Inte är väl detta skolans största problem? Även Lärarförbundet borde ju inse att det i varje läge inte är antalet lärare som avgör vilken kvalitet skolan har. Det finns otaliga undersökningar som bekräftar detta. Därmed inte sagt att det är oväsentligt, men det är ännu mer intressant hur duktiga och engagerade de befintliga lärarna är. I runda slängar finns det väl 250 000 anställda i skolor runt om i Sverige. Är de någon som på allvar tror att det är något tusen fler eller färre som utgör skillnaden mellan låg eller hög kvalitet, i synnerhet som elevantalet sjunker? Jag försvarar inte neddragningarna - dåliga prioriteringar med massuppsägningar av lärare men samtidiga nybyggen av spaanläggningar förtjänar verkligen att kritiseras - men tycker inte att det borde vara huvudfrågan på Skolans Dag.

Ett av skolans problem är ju att bilden av skolan är lite väl svart. Inte blir det bättre av sådana här utspel. Varför inte en diskussion om hur vi möter framtidens utmaningar i stället? En lite mer positiv ansats hade jag hoppats på.

Här har LR mer att komma med. De presenterar en intressant undersökning om vad 2 000 föräldrar tycker i ett antal mer framåtsyftande frågor. Föga förvånande finns det ett mycket stort stöd för den politik som vi moderater driver. Flexibel skolstart, reformeringen av gymnasiet, lika villkor för kommunala skolor och friskolor, vassare skolinspektion samt kompetenta lärare är frågor vi gick vill val på och nu genomför så snabbt vi kan. (DN, SvD)

För socialdemokraterna måste undersökningen komma som en kalldusch. De ligger ju helt i otakt med opinionen i flertalet frågor. När vi vill öka specialiseringen i gymnasiet så vill de göra den mer generell i stället, till och med majoriteten (66%) av deras egna sympatisörer håller med oss. Inte ens vänsterpartiets sympatisörer ställer upp på deras rabiata motstånd mot friskolor, bara 14% tycker att friskolor inte borde få finnas.

Undersökningen visar också att Sveriges föräldrar gillar moderaterna. 33% säger sig sympatisera med oss, bara en procent mindre än socialdemokraterna. Bockar ödmjukast!
Tips till Mona Sahlin och Marie Granlund: det räcker inte att säga omprövning och förnyelse, man måste göra det också även om det smärtar!

Inga kommentarer: