28 augusti, 2009

På partistämman

Är på partistämma i Västerås. Igår var det utskottsarbete, alla propositioner och motioner ska behandlas där innan vi debatterar och beslutar på stämman idag och på lördag.

Jag har tre motioner till stämman och är ganska nöjd med behandlingen av dem, två bifalls och en besvaras.

Den viktigaste handlar om en modernare skola. I propositionen om utbildning, jobb och ekonomi finns mycket klokt med, men partistyrelsen hade helt missat frågan om modern teknik och vilka möjligheter det ger för att utveckla lärandet. Det måste vi ändra på.

Utskottet gillade motionen, men jag blir ibland lite bekymrad över det motstånd som en del visar mot modern teknik just i skolan. Det finns inte inom andra politiska områden. Sjukvården ska självklart ha den senaste medicinen och vi förfasas över att svininfluensapatienter kan tvingas få en respirator från 80-talet. Men eleverna ska tydligen leva utan modern utrustning?

Jag tycker att moderaterna ska vara den främsta kraften för framtidstro i Sverige, då måste vi bejaka utveckling och det nya. Det innebär inte att böcker, klassrum, skolbibliotek och annat är överflödigt, utan att skolan får fler möjligheter att möta eleverna.

Om skolan ska upplevas som relevant för eleverna måste den hänga med i utvecklingen, ta ett stort kliv in i 2000-talet. Miljön i skolan får inte vara påtagligt sämre än hemma. Det innebär att den tekniska standarden måste vara modern, att lärarna behärskar den och också utnyttjar teknikens möjligheter fullt ut. Här återstår fortfarande en hel del att göra och vi moderater borde vara de som leder detta arbete. Jag hoppas få med mig stämman på att vi måste ta krafttag inom detta område.

Inga kommentarer: