29 augusti, 2009

Modern skola på stämman

Nu har vi debatt om jobb, ekonomi och utbildning på vår stämma. Anders Borg inledde, känns tryggt med en så kompetent och visionär finansminister.

En del av partistyrelsens proposition om jobb och välfärd handlade om utbildningspolitik. Bra och framsynt men en viktig fråga saknade jag helt – den moderna teknikens möjligheter. Och det har jag just varit uppe och talat mig varmt för. Hoppas på stöd.

Sjukvårds- och miljödebatterna igår handlade om hur vi ska bejaka ny teknik som ett sätt att lösa problemen där. Nya mediciner gör att man undviker operationer och förkortar sjukdomstiden. Titthålskirurgi gör att man kan åka hem samma dag i stället för att ligga på sjukhus i flera dagar. Nya motorer minskar utsläppen från bilarna. Nya energikällor och bättre effektuttag i kraftverken minskar behovet av fossila bränslen. Självklart ska vi utnyttja modern teknik också för att eleverna ska kunna lära sig mer.

Vi förfasar oss över att patienter kanske behöver använda gamla respiratorer från 80-talet när svininfluensan bryter ut. De gamla rullbandspelarna är väl bortkörda för gott nu i skolan, men apparater från 80-talet är tyvärr inte ovanliga. Skolan ska inte vara ett museum utan en modern och kreativ miljö. Jag tycker att alla skolor måste ta ett stort kliv in i 2000-talet.

I våras tog Skolverket fram en rapport om IT-situationen, rätt förfärande. Hälften av lärarna anser själva att de inte har tillräcklig kompetens för att hantera IT i undervisningen. Det är få datorer både för elever och lärare, vilket skapar långa väntetider för eleverna. Hälften av datorerna är dessutom gamla (mer än 5 år), och supporten när något händer är långsam. Vi skulle aldrig tillåta det någon annanstans än i skolan och det måste vara slut med det nu.

Det är dags för Sverige och oss moderater att ha ambitioner på det här området. Här finns mycket kvar att göra. Sossarna gjorde inget – minns Ines Usman som sa att Internet är en fluga, det präglar deras syn fortfarande. Och Ingegerd Wärnersson var mest intresserad av fler vuxna i skolan. Vad Baylan var intresserad av vet väl ingen egentligen, han gjorde ju inga bestående avtryck i alla fall. Folkpartiet tittar ibland mer i backspegeln än i framrutan så initiativen därifrån är lätträknade.

Rollen som statsbärande parti är ledig, sa Fredrik när han öppnade stämman. Ja, rollen som det moderna framtidsinriktade skolpartiet är också ledig. Den positionen tycker jag att vi ska ta! Vår skola ska vara lärorik, kreativ och rolig. Och modern!

Det finns så stora vinster med datorer och moderna verktyg också i skolan. Lärarna och eleverna kan kommunicera på ett helt annat sätt. MSN eller Skype? Man kan läsa en kurs eller ett språk som inte finns på den egna skolan, det blir verklig individualisering. Ständig aktualitet, möjlighet till snabb fördjupning och tillgång till världens största bibliotek. Bilder blir tredimensionella, ljud och filmer kan användas. Elever med svårigheter kan få bättre hjälp. Jag är helt övertygad om att det blir en roligare och mer lärorik skola.

Det viktigaste är ändå att skolan måste upplevas som relevant för ungdomarna. De måste känna att den är på riktigt, att de lär sig viktiga saker som de har nytta av. Skolan får inte vara en helt annan värld än världen utanför. Om lärarna behärskar modern teknik och skolan har god tillgång till moderna datorer upplevs den som mycket mer framåt och den känslan är viktig för elevernas vilja att lära sig.

8 kommentarer:

Johan sa...

Jag antar att du redan har läst det här - http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/socialdemokraterna-tar-fram-nationell-it-strategi-foer-skolan-312070

Om inte så är det på hög tid att ni och övriga regeringspartier, i synnerhet Folkpartiet, vaknar. Hur länge tycker ni själva att ni har råd att inte ligga sömnlösa? Just nu gör ni väldigt lite för skolutvecklingen i fråga om digital kompetens och nyttjandet av digitala resurser. Det finns såväl pedagogiska som ekonomiska anledningar att redan igår ha skaffat sig en övergripande plan för hur digital kompetens skall lyftas in i Skolsverige. Men jag antar att det är enklare att föra in nationella, mätbara prov i trean än att starta en genomgripande förändringsprocess i lärandet. När hade ni tänkt att göra detta?

Mats Gerdau sa...

Jag kan bara hålla med. Min motion, som jag fick med mig stämman på, väcktes redan i mars. Förhoppningsvis är vi lite vaknare än sossarna i alla fall. De gjorde ju inte så mycket under sin regeringstid heller. Men visst förväntar vi oss initiativ från regeringen.

Emma sa...

Alla politiker som vill utveckla skolan är hjärtligt välkomna till YBC i Nacka (eller välkomna tillbaka för dem som redan varit där).

Ska bli spännande att se när debatten svänger från disciplinfrågor till de intressanta frågorna där digital kompetens är en del.

/Emma, lärare på gymnasieskolan Young Business Creatives

Johan Dahlberg sa...

Du kan väl inte försvara regeringens passivitet i frågan med att S inte gjorde så mycket under sin regeringstid. Det har hänt mycket på IT området de senaste tre åren och det har blivit mer aktuellt att satsa på det i skolan under de senaste åren.

Mats Gerdau sa...

Nej, jag vill verkligen inte bortförklara eller urskuldra att det inte hänt mer på IT-området i skolan. Mitt parti har också skuld i att det inte hänt så mycket under denna mandatperiod. Och det är just det jag vill ändra på!

Johan Dahlberg sa...

Det kanske finns potential att få till något blocköverskridande då?

Anonym sa...

Re: Johan

Att folkpartiet skulle ha en framåtblickande, progressiv och modern strategi för skolutveckling inom valfritt område är att bedra sig själv.

Vid sidan om kommunisterna finns inget parti som är så bakåtblickande, reaktionärt och gammelmodigt som fp.

Moderaterna har en långt mer utvecklingsvänlig utbildningspolitik, men det är inte de som styr i regeringen. Och det är sannerligen synd, för med "Batong-Janne" är det viktigare att ta ifrån barnen mobilen än att barnen lär sig att hantera densamma inom ramen för till exempel IT i skolan, kommunikation(sstrategier) eller något annat område som berörs eller borde beröras i skolan.

Mats Gerdau sa...

Johan, vi får väl se till att det blir ändring och att regeringen tar lite initiativ för en modernare skola. Ge inte upp hoppet!