20 augusti, 2009

It´s economy, stupid! Eller?

Det ekonomiska läget är dystert i många kommuner och det påverkar självklart skolan. SCB rapporterar idag att 255 av 290 kommuner prognostiserar underskott i år, till största delen beroende på sjunkande skatteintäkter (SR).

Vi har redan skjutit till miljard efter miljard till kommunerna, men det räcker uppenbarligen inte. I januari var det sänkta arbetsgivaravgifter som gav 3 miljarder. I april i vårbudgeten var det 17 miljarder extra. Ändringar i reglerna för sjukskrivning/sjukpension gör att sjukförsäkringsavgifterna kunde sänkas med drygt 2 miljarder, pengar som kan användas till annat i stället.

Jag önskar verkligen Anders Borg och Fredrik Reinfeldt lycka till i förhandlingarna med övriga partier om ännu mer pengar för att skydda välfärdens kärna.

Samtidigt handlar det också om hur pengarna används. Dagligen kan man läsa i tidningarna om nya utgifter och nya åtaganden. I BLT kan man t ex läsa att Ronneby diskuterar nybyggnad av femtiometersbassäng och hopptorn. Nödvändigt? En annan artikel i samma tidning några dagar senare handlar om att Ronneby ska sparka 26 lärare. Varför gör ingen kopplingen mellan detta?

Det handlar om prioriteringar och vad man gör med de 450 miljarder kronor som man trots allt förfogar över. Även om man skjuter till ännu mer skattepengar från statens sida så är det upp till varenda kommunalpolitiker att se till att man prioriterar det viktigaste och dit hör självklart skolan. Ronnebyexemplet är ganska illustrativt. Jag hoppas - förutsätter - att man använder nya pengar till skolan och inte bassänger.

Inga kommentarer: